Thám Bảo Long Tháp (28/07 - 03/08)

Diễn ra ngày 28/07/2018

Nội Dung

Long Tháp thần bí đã xuất hiện tại Ngạo Kiếm Vô Song 2 với rất nhiều báu vật vô cùng giá trị. Đại hiệp hãy nhanh tay thám hiểm tháp rồng để có cơ hội nhận được bảo vật nhé!

Thời gian

 • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 28/07/2018
 • Kết thúc: 23h59 ngày 03/08/2018

Điều kiện tham gia

 • Máy chủ: Máy chủ: S1-Kim Kiếm đến S12-Nga My.
 • Cấp độ: Không giới hạn cấp độ.

Nội dung

 • Trong thời gian sự kiện, giao diện trong game xuất hiện biểu tượng Thám Bảo Long Tháp. Đại hiệp nhấp vào sẽ xuất hiện cửa sổ Thám Bảo

 

 • Dùng Long Hồn để thực hiện Thám Bảo Long Tháp.
 • Đại hiệp tham gia các hoạt động ingame sau sẽ nhận được Long Hồn (khóa):
  - Hoạt động Ngũ Trúc Đàm đạt 4 sao trở lên (mỗi ngày tối đa nhận 2 Long Hồn).
  - Hoạt động Tàng Kinh Các đạt tầng 6 trở lên ngẫu nhiên nhận được (mỗi ngày tối đa nhận 1 Long Hồn).
  - Hoạt động Chiến Trường đạt top 20 trở lên và đủ điểm nhận thưởng Chiến Trường (mỗi ngày tối đa nhận 1 Long Hồn).
 • Trân Bảo Các bán vật phẩm:

       - Long Hồn (không khóa): giá 200 Nguyên bảo.

       - Túi Long Hồn (không khóa): giá 1900 Nguyên bảo. Mở Túi Long Hồn nhận được 10 Long Hồn (không khóa).

Lưu ý
 • Long Tháp chia thành 6 tầng, khi bắt đầu Thám Bảo từ tầng 1 sẽ nhận thưởng ngẫu nhiên.
 • Nếu lật được thẻ ô màu vàng, đại hiệp sẽ được lên tầng tiếp theo.
 • Nếu lật được thẻ ô màu đồng, đại hiệp sẽ bị hạ xuống tầng dưới.
 • Nếu lật được thẻ ô màu bạc, số lần lật thẻ lần sau không đổi.
 • Đại hiệp lật được thẻ ô ở tầng 6 (màu đỏ) sẽ quay lại tầng 1.
 • Qua ngày, Đại hiệp sẽ bị reset về lại tầng 1. 
 • Giới hạn số lần thám bảo mỗi ngày là 100 lần.

Phần thưởng

Mỗi ô trong Long Tháp sẽ chứa 1 phần thưởng cố định. Càng lên tầng cao, phần thưởng càng giá trị. Chi tiết các mốc phần thưởng cụ thể như sau: