Thám Bảo Long Tháp (9/9 - 16/9)

Diễn ra ngày 09/09/2018

Nội Dung

Long Tháp thần bí đã trở lại Ngạo Kiếm Vô Song 2!

Sự kiện lần này không chỉ mang lại những báu vật giá trị cao hơn so với phiên bản trước đó mà còn được điều chỉnh tăng tỷ lệ vượt tầng lên đáng kể, chinh phục Long Tháp không còn là thử thách quá cam go.

Đại hiệp hãy nhanh tay thám hiểm tháp rồng để có cơ hội nhận được bảo vật nhé!

Thời gian

 • Bắt đầu: 0h00 ngày 09/09/2018
 • Kết thúc: 23h59 ngày 16/09/2018

Điều kiện tham gia

 • Máy chủ: Áp dụng từ máy chủ S1-Kim Kiếm đến S13-Thiếu Lâm.
 • Cấp độ: Không giới hạn cấp độ.

Nội dung

 • Trong thời gian sự kiện, giao diện trong game xuất hiện biểu tượng Thám Bảo Long Tháp. Đại hiệp nhấp vào sẽ xuất hiện cửa sổ Thám Bảo

Lưu ý
 • Long Tháp chia thành 6 tầng, khi bắt đầu Thám Bảo từ tầng 1 sẽ nhận thưởng ngẫu nhiên.
 • Nếu lật được thẻ ô màu vàng, đại hiệp sẽ được lên tầng tiếp theo.
 • Nếu lật được thẻ ô màu đồng, đại hiệp sẽ bị hạ xuống tầng dưới.
 • Nếu lật được thẻ ô màu bạc, số lần lật thẻ lần sau không đổi.
 • Đại hiệp lật được thẻ ô ở tầng 6 (màu đỏ) sẽ quay lại tầng 1.
 • Qua ngày, Đại hiệp sẽ bị reset về lại tầng 1. 
 • Giới hạn số lần thám bảo mỗi ngày là 100 lần.