Tích lũy siêu thưởng (07/11 - 09/11)

Diễn ra ngày 07/11/2019

Nội dung

07/11/2019

Đại hiệp thân mến!

Lần này sẽ có gì trong Tích Lũy Siêu Thưởng của Ngạo Kiếm Vô Song 2?

Khi tham gia sự kiện tích lũy nạp Nguyên Bảo từ ngày 07/11/2019 đến ngày 09/11/2019, đại hiệp sẽ nhận được nhiều ưu đãi, cũng theo dõi thông tin chi tiết sau nhé!

Thời gian

 • Thời gian bắt đầu: 00h00 ngày 07/11/2019.
 • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 09/11/2019.
 • Phần thưởng sẽ được trao vào ngày 09/11 đối với người chơi quy đổi đạt mốc 135000270000 Nguyên Bảo trong ngày 07/-08/11/2019
 • Phần thưởng cho người chơi đạt các mốc khác sẽ được trao vào ngày 11/11/2019

Phạm vi

 • Tất cả máy chủ NKVS2.

Nội dung sự kiện

 • Tích lũy siêu thưởng tính theo mốc nạp Nguyên Bảo, trong thời gian sự kiện người chơi nạp đạt mốc cao sẽ nhận được thưởng mốc đó và các mốc thấp hơn.
 • Tích lũy nạp Nguyên Bảo chỉ tính trong thời gian sự kiện.

Ví dụ: 

 - Hết sự kiện, Đại hiệp tích lũy đạt mốc 270,000 Nguyên Bảo thì sẽ nhận được quà tích lũy các mốc 135000 Nguyên Bảo, 54000 Nguyên Bảo và các mốc thấp .

Cập nhật thông tin nhận thưởng

 • Đại hiệp nạp đủ mốc tích lũy hãy cập nhật thông tin nhận thưởng để BQT trao quà nhé:

 • Lưu ý: Theo cơ chế hiện tại trong game, một tài khoản có thể có nhiều nhân vật nên để trao thưởng chính xác nhân vật, chúng tôi cần đến sự hỗ trợ của quý Đại hiệp. Đại hiệp hãy dành chút thời gian để cập nhật thông tin nhé.
Xem thêm

Phần thưởng

 • Máy chủ Bắc Giang

Mốc

Vật phẩm

số lượng

trạng thái

5,400 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

30

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám định

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

10

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

1

khóa

13,500 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

50

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám định

10

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

15

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

2

khóa

27,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

100

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám định

20

Khóa

Túi chọn đồng đội ( tất cả )

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

50

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

3

khóa

54,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

150

Khóa

Ngân Châm

20

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

100

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

1

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

4

khóa

135,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

300

Khóa

Đồng Kiều Sở

30

Khóa

Túi chọn Huyệt Vị Đồ

3

Khóa

Đồng Chí Tôn

10

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

4

khóa

Thẻ Đồng Đội 5 Sao Môn Phái (ngẫu nhiên)

1

Khóa

270000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

500

Khóa

Đồng Kiều Sở

30

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

200

Không Khóa

Đồng Chí Tôn

20

Khóa

Thẻ Đồng Đội 5 Sao Môn Phái (tùy chọn)x1 hoặc Kim thạch sử thi bậc 6 x1

Tùy chọn 1 trong các vật phẩm

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

2

Khóa

   

 • Máy chủ Long Giang -> Nam Giang

Mốc

Vật phẩm

số lượng

trạng thái

5,400 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

30

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

10

Khóa

Lược Gỗ

10

khóa

13,500 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

50

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

2

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

15

Khóa

Lược Gỗ

20

khóa

27,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

100

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

4

Khóa

Túi chọn đồng đội ( tất cả )

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

50

Khóa

Lược Gỗ

50

khóa

54,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

150

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

8

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

150

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

1

Khóa

Lược Gỗ

70

khóa

135,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

300

Khóa

Đồng Kiều Sở

30

Khóa

Túi chọn Huyệt Vị Đồ

3

Khóa

Đồng Chí Tôn

10

Khóa

Lược Gỗ

100

khóa

Thẻ Đồng Đội 5 Sao Môn Phái (ngẫu nhiên)

1

Khóa

270000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

500

Khóa

Đồng Kiều Sở

30

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

250

Không Khóa

Đồng Chí Tôn

20

Khóa

Đồng Đội 6 Sao Môn Phái (tùy chọn) hoặc Kim Thạch sử thi bậc 7 tùy chọn x1

Tùy chọn 1 trong các vật phẩm

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

2

Khóa

   

 • Máy chủ còn lại

Mốc

Vật phẩm

số lượng

trạng thái

5,400 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

50

Khóa

Đồng Kiều Sở

3

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

20

Khóa

Lược Gỗ

10

khóa

13,500 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

70

Khóa

Đồng Kiều Sở

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

30

Khóa

Lược Gỗ

20

khóa

27,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

100

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Túi chọn đồng đội ( tất cả )

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

50

Khóa

Lược Gỗ

50

khóa

54,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

150

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

1

Khóa

Lược Gỗ

70

khóa

135,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

500

Khóa

Đồng Chí Tôn

20

Khóa

Lược Gỗ

100

khóa

Thẻ Đồng Đội 5 Sao MÔn Phái (tùy chọn)

1

Khóa

270000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

500

Khóa

Đồng Kiều Sở

30

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

150

Không Khóa

Đồng Chí Tôn

20

Khóa

Đồng Đội 6 Sao Môn Phái (tùy chọn)x1, Túi chọn Kim Thạch sử thi Bậc 7x1 hoặc 200 mảnh trang bị Truyền Thuyết

Tùy chọn một trong các vật phẩm

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

2

Khóa


Tiểu Điêu