Tích lũy siêu thưởng (10/01 - 11/01)

Diễn ra ngày 10/01/2020

Nội dung

10/01/2020

Đại hiệp thân mến!

Cuối tuần này sẽ có gì trong Tích Lũy Siêu Thưởng của Ngạo Kiếm Vô Song 2?

Khi tham gia sự kiện tích lũy nạp Nguyên Bảo từ ngày 10/01 đến ngày 11/01/2020, đại hiệp sẽ nhận được nhiều ưu đãi, cũng theo dõi thông tin chi tiết sau nhé!

Thời gian

 • Thời gian bắt đầu: 00h00 ngày 10/01/2020.
 • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 11/01/2020.
 • Phần thưởng sẽ được trao theo 2 đợt :
  - Phần thưởng sẽ được trao vào ngày 11/01 đối với những người chơi quy đổi đạt mốc 135000 Nguyên Bảo trong ngày 10/01/2020
  - Phần thưởng cho người chơi đạt các mốc khác sẽ được trao vào ngày 13/01/2020

Phạm vi

 • Tất cả máy chủ NKVS2.

Nội dung sự kiện

 • Trong thời gian sự kiện, Đại Hiệp quy đổi Nguyên Bảo vào game sẽ nhận thưởng mốc đó kèm các mốc thấp hơn   
 • Tất cả người chơi đạt mốc 135000 cần đăng ký thông tin để chọn đồng đội 

Ví dụ: 

 - Hết sự kiện, Đại hiệp tích lũy đạt mốc 135,000 Nguyên Bảo thì sẽ nhận được quà tích lũy các mốc 135000 Nguyên Bảo54000 Nguyên Bảo và các mốc thấp .

Cập nhật thông tin nhận thưởng

 • Đại hiệp nạp đủ mốc tích lũy hãy cập nhật thông tin nhận thưởng để BQT trao quà nhé:

 • Lưu ý: Theo cơ chế hiện tại trong game, một tài khoản có thể có nhiều nhân vật nên để trao thưởng chính xác nhân vật, chúng tôi cần đến sự hỗ trợ của quý Đại hiệp. Đại hiệp hãy dành chút thời gian để cập nhật thông tin nhé.
Xem thêm

Phần thưởng

 • Máy chủ Long Giang-> Tây Giang

Mốc

Vật phẩm

số lượng

trạng thái

5,400 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

30

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

10

Khóa

Đá Rèn 5

50

khóa

13,500 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

50

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

2

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

15

Khóa

Đá Rèn 5

150

khóa

27,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

100

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

4

Khóa

Túi chọn đồng đội ( tất cả )

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

50

Khóa

Đá Rèn 6

50

khóa

54,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

150

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

8

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

150

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

1

Khóa

Đá Rèn 6

100

khóa

135,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

300

Khóa

Đồng Kiều Sở

30

Khóa

Túi chọn Huyệt Vị Đồ

3

Khóa

Đồng Chí Tôn

10

Khóa

Đá Rèn 6

200

khóa

Thẻ Đồng Đội 5 Sao Môn Phái (Tùy Chọn )

1

Khóa

 • Máy chủ còn lại 

Mốc

Vật phẩm

số lượng

trạng thái

5,400 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

50

Khóa

Đồng Kiều Sở

3

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

20

Khóa

Lược Gỗ

10

khóa

13,500 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

70

Khóa

Đồng Kiều Sở

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

30

Khóa

Lược Gỗ

20

khóa

27,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

100

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Túi chọn đồng đội ( tất cả )

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

50

Khóa

Lược Gỗ

50

khóa

54,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

150

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

1

Khóa

Lược Gỗ

70

khóa

135,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

150

Khóa

Đồng Chí Tôn

20

Khóa

Lược Gỗ

100

khóa

Thẻ Đồng Đội 5 Sao MÔn Phái (tùy chọn)

1

Khóa

 Tiểu Điêu