Tích Lũy Siêu Thưởng (21/05 - 22/05)

Diễn ra ngày 21/05/2019

Nội dung

Đại hiệp thân mến!

Lần này sẽ có gì trong Tích Lũy Siêu Thưởng của Ngạo Kiếm Vô Song 2? Khi tham gia sự kiện tích lũy nạp Nguyên Bảo ngày 21/05/2019 và 22/05/2019, Đại hiệp sẽ nhận được nhiều ưu đãi, cũng theo dõi thông tin chi tiết sau nhé!

Thời gian

 • Thời gian bắt đầu: 00h00 ngày 21/05/2019.
 • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 22/05/2019.
 • Phần thưởng sẽ được trao vào ngày 23/05/2019.

Phạm vi

 • Tất cả máy chủ.

Nội dung sự kiện

 • Tích lũy siêu thưởng tính theo mốc nạp Nguyên Bảo, trong thời gian sự kiện người chơi tiến hành nạp đạt mốc nhất định sẽ chỉ nhận được thưởng.
 • Tích lũy nạp Nguyên Bảo chỉ tính trong thời gian sự kiện.
 • Đặc biệt : Trong ngày 21/05 nếu người chơi nạp đạt mốc sẽ nhận thêm phần thưởng đạt mốc trong ngày và chỉ nhận 1 mốc duy nhất nếu đạt 

• Ví dụ: 

- Hết sự kiện, Đại hiệp tích lũy đạt mốc 54,000 Nguyên Bảo thì sẽ nhận được quà tích lũy các mốc 54,000 Nguyên Bảo, 27,000 Nguyên Bảo và các mốc thấp .

- Nếu Đại Hiệp nạp đạt mốc 60000 trong ngày 21/5 thì sẽ nhận thêm được thưởng mốc quà ngày 

Ưu đãi hấp dẫn: 
 • Bên cạnh nhận gói quà giá trị từ sự kiện Tích Lũy Siêu Thưởng, số Nguyên Bảo Đại hiệp nạp vào còn được tính tích lũy tại sự kiện Tuần Lễ Vàng (17/05 - 22/05), nhận quà ngập tràn luôn nhé!
 • Xem chi tiết sự kiện Tuần Lễ Vàng tại đây.

Cập nhật thông tin nhận thưởng

 • Đại hiệp nạp đủ mốc tích lũy hãy cập nhật thông tin nhận thưởng để BQT trao quà nhé:

 • Lưu ý: Theo cơ chế hiện tại trong game, một tài khoản có thể có nhiều nhân vật nên để trao thưởng chính xác nhân vật, chúng tôi cần đến sự hỗ trợ của quý Đại hiệp. Đại hiệp hãy dành chút thời gian để cập nhật thông tin nhé.
Xem thêm

Phần thưởng

 • Máy chủ Hoàng Kim - Trường Giang

Mốc

Vật phẩm

số lượng

trạng thái

5,400 Nguyên Bảo

Túi Chọn Tài Nguyên

5

khóa

Đá Rèn 5

10

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

30

Khóa

Hoạt Lực 50000

1

Khóa

13,500 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

20

Khóa

Túi Chọn Tài Nguyên

15

khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

40

Khóa

Túi Chọn Đồng Đội 3 Sao(CTVL)

2

Khóa

Túi Chọn Huyệt Vị Đồ

1

Khóa

Hoạt Lực 50000

1

Khóa

27,000 Nguyên Bảo

Túi Chọn Tài Nguyên

20

khóa

Đồng Quần Hùng

20

Khóa

Túi Chọn Đồng Đội 3 Sao(Thủ Lĩnh Hiếm)

2

Khóa

Hoạt Lực 50000

1

Khóa

Chân Khí Đan(5000)

50

Khóa

54,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

30

Khóa

Đồng Kiều Sở

5

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

100

Khóa

Chân Khí Đan(5000)

100

Khóa

Hoạt Lực 50000

2

Khóa

135,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

100

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

150

Khóa

Chân Khí Đan(5000)

150

Khóa

Hoạt Lực 50000

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội 5 Sao MÔn Phái (Ngẫu nhiên)

1

Khóa

270000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

100

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

 Đá Rèn Bậc 7

           100

Khóa

Chân Khí Đan(5000)

150

Khóa

Hoạt Lực 50000

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội 5 Sao MÔn Phái (Tùy chọn)

1

Khóa

Túi Đá cường Hóa +22

3

Khóa

Lệnh tiến hóa đồng đội

1

Khóa

 

 • Máy chủ còn lại

Mốc

Vật phẩm

số lượng

trạng thái

5,400 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

10

Khóa

Đồng Kiều Sở

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

30

Khóa

Hoạt Lực 50000

1

Khóa

13,500 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

20

Khóa

Đồng Kiều Sở

3

Khóa

Túi Chọn Đồng Đội 4 Sao(Cao Thủ Võ Lâm)

1

Khóa

Túi Chọn Đồng Đội 4 Sao(Thũ Lĩnh Hiếm)

1

Khóa

Túi Chọn Huyệt Vị Đồ

1

Khóa

Hoạt Lực 50000

1

Khóa

27,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

50

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Túi Chọn Đồng Đội 4 Sao(Thũ Lĩnh Hiếm)

2

Khóa

Hoạt Lực 50000

1

Khóa

Chân Khí Đan(5000)

50

Khóa

54,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

80

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

150

Khóa

Chân Khí Đan(5000)

100

Khóa

Hoạt Lực 50000

2

Khóa

135,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

100

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

200

Khóa

Chân Khí Đan(5000)

150

Khóa

Hoạt Lực 50000

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội 5 Sao MÔn Phái (Tùy Chọn)

1

Khóa

270000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

100

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

 Đá Rèn Bậc 7

           100

Khóa

Chân Khí Đan(5000)

150

Khóa

Hoạt Lực 50000

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội 6 Sao MÔn Phái (Tùy Chọn)

1

Khóa

Túi Đá cường Hóa +24

2

Khóa

Lệnh tiến hóa đồng đội

1

Khóa

 • Quà đạt mốc ngày 21/05 cho tất cả máy chủ

Mốc

Vật phẩm

số lượng

trạng thái

60000

Túi Chọn Tài Nguyên

20

khóa

Túi Chọn Hoàng Kim Giáp 10 ngày

1

Khóa

Đồng Đội 5 Sao-Tuần Lộc Giáng Sinh 15 ngày

1

Khóa

Đồng Tinh Vẫn

100

Khóa

Đồng Thiên Tâm

100

Khóa

Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

20

Khóa

Ngự Kiếm-Quân Lâm Thiên Hạ 30 ngày

1

Khóa

90000

Túi Chọn Hoàng Kim Giáp 10 ngày

1

Khóa

Đồng Đội 5 Sao-Tuần Lộc Giáng Sinh 15 ngày

1

Khóa

Ngự Kiếm-Quân Lâm Thiên Hạ 30 ngày

1

Khóa

Túi Chọn Tài Nguyên

50

khóa

Đồng Tinh Vẫn

150

Khóa

Đồng Thiên Tâm

150

Khóa

Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

50

Khóa

150000

Túi Chọn Hoàng Kim Giáp 10 ngày

1

Khóa

Đồng Đội 5 Sao-Tuần Lộc Giáng Sinh 15 ngày

1

Khóa

Ngự Kiếm-Quân Lâm Thiên Hạ 30 ngày

1

Khóa

Túi Chọn Tài Nguyên

100

khóa

Đồng Tinh Vẫn

200

Khóa

Đồng Thiên Tâm

200

Khóa

Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

80

Khóa

270000

Túi Chọn Hoàng Kim Giáp 10 ngày

1

Khóa

Đồng Đội 5 Sao-Tuần Lộc Giáng Sinh 15 ngày

1

Khóa

Ngự Kiếm-Quân Lâm Thiên Hạ 30 ngày

1

Khóa

Túi Chọn Tài Nguyên

150

khóa

Đồng Tinh Vẫn

300

Khóa

Đồng Thiên Tâm

300

Khóa

Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

120

Khóa

 

 

 

 

Tiểu Điêu