Tích lũy siêu thưởng tháng 6

Diễn ra ngày 08/06/2019

Nội dung

Đại hiệp thân mến!

Lần này sẽ có gì trong Tích Lũy Siêu Thưởng của Ngạo Kiếm Vô Song 2? Khi tham gia sự kiện tích lũy nạp Nguyên Bảo từ ngày 08/06/2019 đến ngày 10/06/2019, Đại hiệp sẽ nhận được nhiều ưu đãi, cũng theo dõi thông tin chi tiết sau nhé!

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu: 00h00 ngày 08/06/2019.
  • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 10/06/2019.
  • Phần thưởng sẽ được trao vào ngày 11-12/06/2019.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ.

Nội dung sự kiện

  • Tích lũy siêu thưởng tính theo mốc nạp Nguyên Bảo, trong thời gian sự kiện người chơi tiến hành nạp đạt mốc sẽ nhận được thưởng.
  • Tích lũy nạp Nguyên Bảo chỉ tính trong thời gian sự kiện.

• Ví dụ: 

- Hết sự kiện, Đại hiệp tích lũy đạt mốc 54,000 Nguyên Bảo thì sẽ nhận được quà tích lũy các mốc 54,000 Nguyên Bảo, 27,000 Nguyên Bảo và các mốc thấp .

Cập nhật thông tin nhận thưởng

  • Đại hiệp nạp đủ mốc tích lũy hãy cập nhật thông tin nhận thưởng để BQT trao quà nhé:

  • Lưu ý: Theo cơ chế hiện tại trong game, một tài khoản có thể có nhiều nhân vật nên để trao thưởng chính xác nhân vật, chúng tôi cần đến sự hỗ trợ của quý Đại hiệp. Đại hiệp hãy dành chút thời gian để cập nhật thông tin nhé.
Xem thêm

Phần thưởng

  • Máy chủ Hoàng Kim - Trường Giang

Mốc

Vật phẩm

số lượng

trạng thái

5,400 Nguyên Bảo

Túi Chọn Tài Nguyên

5

khóa

Đá Rèn 6

10

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

10

Khóa

13,500 Nguyên Bảo

Đá Rèn 6

20

Khóa

Túi Chọn Tài Nguyên

15

khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

20

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Túi Chọn Huyệt Vị Đồ

1

Khóa

27,000 Nguyên Bảo

Túi Chọn Tài Nguyên

20

khóa

Đá Rèn 6

30

Khóa

Túi Chọn Huyệt Vị Đồ

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Đồng Kiều Sở

5

Khóa

Chân Khí Đan(5000)

50

Khóa

54,000 Nguyên Bảo

Túi Chọn Tài Nguyên

30

khóa

Đồng Kiều Sở

5

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

100

Khóa

Chân Khí Đan(5000)

100

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

135,000 Nguyên Bảo

Túi Chọn Tài Nguyên

40

khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

150

Khóa

Chân Khí Đan(5000)

150

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Thẻ Đồng Đội 5 Sao (Ngẫu nhiên)

1

Khóa

270000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

100

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

 Đá Rèn Bậc 6

           200

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100

Khóa

Thẻ Đồng Đội 6 Sao MÔn Phái (ngẫu nhiên) Hoặc Túi chọn Kim Thạch Sử Thi Bậc 7

1

Khóa

Túi Đá cường Hóa +22

3

Không Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

3

Khóa

 

 

 

  • Máy chủ còn lại 

 

Mốc

Vật phẩm

số lượng

trạng thái

5,400 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

30

Khóa

Đồng Kiều Sở

3

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

10

Khóa

Hoạt Lực 50000

1

Khóa

13,500 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

20

Khóa

Đồng Kiều Sở

5

Khóa

Túi chọn đồng đội ( tất cả )

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

20

Khóa

Hoạt Lực 50000

1

Khóa

27,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

50

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Túi chọn đồng đội ( tất cả )

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

20

Khóa

Chân Khí Đan(5000)

50

Khóa

54,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

80

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết

20

Không khóa

Chân Khí Đan(5000)

100

Khóa

Túi Chọn Tài Nguyên

100

khóa

135,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

100

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

200

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết

30

Không Khóa

Túi Chọn Tài Nguyên

100

khóa

Thẻ Đồng Đội 5 Sao MÔn Phái (ngẫu nhiên)

1

Khóa

270000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

100

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

 Đá Rèn Bậc 7

           100

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết

100

Không khóa

Thẻ Đồng Đội 6 Sao MÔn Phái (ngẫu nhiên) Hoặc Túi chọn Kim Thạch Sử Thi Bậc 7

1

Khóa

Túi Đá cường Hóa +24

2

Không khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

3

Khóa

 

  

Tiểu Điêu