Tôn Sư Trọng Đạo (08/11 - 27/11)

Diễn ra ngày 08/11/2019

Nội dung

08/11/2019

"Tôn sư trọng đạo” là truyền thống đạo lý mang đậm giá trị nhân văn của dân tộc Việt Nam. Truyền thống này đã được ông cha ta tạo dựng, bồi đắp từ ngàn xưa cho đến nay.

Mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, NKVS2 sẽ mang đến sự kiện Tôn sư trọng đạo với rất nhiều quà thưởng hấp dẫn.

Thời gian

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 08/11/2019
 • Kết thúc: 23h59 ngày 27/11/2019

Điều kiện tham gia

 • Máy chủ: Dành cho máy chủ NKVS2.
 • Nhân vật: Không giới hạn cấp độ

Nội dung

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, Trân Bảo Các sẽ bán:

 • Giấy đỏ ( không khóa) giá 149 NB.
 • Bút Lông ( khóa) giá 30 NB (3000 Nguyên Bảo Khóa).
 • Túi Thư Sinh (khóa)  bán giá 10 NB mở nhận được Nghiên Mực ( khóa )  và Giấy Trắng ( không khóa) .

- Trong thời gian sự kiện người chơi Train quái nhặt được Nghiên Mực (Không Khóa) và Giấy Trắng ( không khóa):

 • Tiến hành ghép vật phẩm tại NPC Ông Đồ tại  thành chính:

Dương Châu(604,340)

Dùng Nghiên Mực + Giấy Trắng + Bút Lông = Chữ Tôn Sư 

Dùng Nghiên Mực + Giấy Đỏ + Bút Lông = Chữ Trọng Đạo 

- Dùng đạo cụ Tôn Sư nhận 1 phần thưởng ngẫu nhiên giới hạn mỗi ngày dùng 30 cái.

- Dùng đạo cụ Trọng Đạo nhận thưởng đạo cụ chữ Kính (Không khóa) cùng 1 phần thưởng ngẫu nhiên, không giới hạn dùng vật phẩm Trọng Đạo.

- Đổi vật phẩm Trọng Đạo đạt mốc 49, 99, 499, 999, 1999 nhận Quà Ân Sư I, II, III, IV, V.

Đua Top Ân Sư

 • Dùng chữ Kính  để tiến hành bỏ phiếu đua BXH.
 • 1 chữ Kính = 1 Điểm.

TOP

Điểm tối thiểu để nhận quà

1~50

200

Các vật phẩm mới cập nhật

 • Ngũ Sắc Thạch: dùng để cường hóa trang bị +31 trở lên
 • Ngoại trang 10 ngày: