Tri ân khách hàng VIP (15/01 - 05/02)

Diễn ra ngày 15/01/2020

Nội dung

15/01/2020

Quý đại hiệp thân mến,

Mừng xuân Canh Tý 2020, BQT NKVS2 kính chúc quý đại hiệp luôn được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

Sự kiện tri ân Khách Hàng VIP là hoạt động thường niên mà BQT NKVS2 thay lời tri ân sâu sắc gửi đến các đại hiệp đã luôn đồng hành, gắn bó suốt thời gian qua đồng thời có những đóng góp thiết thực đến sự phát triển của NKVS2.

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu: 15/01/2020.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 05/02/2020.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ

Nội dung

- Cùng 1 tài khoản, trên cùng 1 máy chủ (Bao gồm nhiều nhân vật khác trên cùng máy chủ này):

  • Tài khoản từ ngày 01/01/2019 đến ngày 14/01/2020  tích lũy nạp được số Nguyên Bảo là A.
  • Tài khoản từ 15/01/2020 đến 05/02/2020 tích lũy nạp được số Nguyên Bảo là B

- Bất cứ nhân vật nào trong tài khoản, trong thời gian sự kiện có thể dựa vào tổng mức A + Bx5, nhận thưởng mốc khác nhau.

- Nhân vật cùng 1 tài khoản ở máy chủ khác nạp thì sẽ tính riêng, không tính gộp lại.

Tổng tích điểm = Số Nguyên Bảo nạp trước khi sự kiện bắt đầu + Số Nguyên Bảo nạp trong thời gian sự kiện x5

Máy chủ

Kim Kiếm

Võ Đang

Đông Giang

Tây Giang

Mốc

Yêu cầu tích điểm

Yêu cầu tích điểm

Yêu cầu tích điểm

Yêu cầu tích điểm

1

300000

300000

100000

100000

2

850000

850000

300000

300000

3

1600000

1600000

900000

900000

4

3000000

3000000

1500000

1500000

5

5200000

5200000

3000000

3000000

6

8400000

8400000

4500000

4500000

7

12500000

12500000

6000000

6000000

8

16000000

16000000

9000000

9000000

Phần thưởng

  • Tương ứng với các mốc trên, phần thưởng Đại hiệp nhận được sẽ tương ứng như sau: 

Mốc

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Mốc 1

Đồng Quần Hùng

50

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

1

Khóa

Hoạt Lực 50000

1

Khóa

Mốc 2

Đồng Quần Hùng

100

Khóa

Đồng Kiều Sở

2

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

2

Khóa

Hoạt Lực 50000

2

Khóa

Mốc 3

Đồng Quần Hùng

150

Khóa

Đồng Kiều Sở

4

Khóa

Đồng Chí Tôn

1

Khóa

Đá Tẩy Thuộc tính

50

Khóa

Mốc 4

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

Đồng Kiều Sở

6

Khóa

Đồng Chí Tôn

2

Khóa

Túi Chọn Tài Nguyên

50

Khóa

Mốc 5

Đồng Quần Hùng

250

Khóa

Đồng Kiều Sở

8

Khóa

Đồng Chí Tôn

3

Khóa

Túi Chọn Ngoại Trang Hoàng Kim Giáp

1

Khóa

Túi Chọn Tài Nguyên

50

Khóa

Mốc 6

Đồng Quần Hùng

300

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Đồng Chí Tôn

5

Khóa

Túi Chọn Bí Tích Đặc Biệt

1

Khóa

Mốc 7

Đồng Quần Hùng

400

Khóa

Đồng Kiều Sở

15

Khóa

Đồng Chí Tôn

10

Khóa

Túi Chọn Ngoại Trang hạn Giờ (10 ngày )

1

Khóa

Túi Chọn Tài Nguyên

300

Khóa

Thẻ Hảo Hữu

1

Khóa

Mốc 8

Đồng Quần Hùng

1500

Khóa

Đồng Kiều Sở

100

Khóa

Đồng Chí Tôn

25

Khóa

Túi Chọn Ngoại Trang hạn Giờ (15 ngày )

1

Khóa

Túi Chọn Tài Nguyên

500

Khóa

Thẻ Tri Ân Vip

1

Khóa