Truy tìm báu vật (07/04 - 19/04)

Diễn ra ngày 08/04/2021

Nội dung

Chủ Thương Hội Nam Cung Nhạc đang cất giữ rất nhiều báu vật vô cùng quý giá.

Mỗi ngày thu thập đổi các loại báu vật này sẽ nhận được rất nhiều đồ quý. 

Thời gian

 • Bắt đầu: ngày 07/04/2020.
 • Kết thúc: 23h59 ngày 19/04/2020.

Điều kiện tham gia

 • Phạm vi: Tất cả máy chủ NKVS2.
 • Cấp độ: người chơi cấp 60 đã vào phái

Nội dung

- Trong thời gian sự kiện, Trân Bảo Các có bán:

 • Đá Khai Quang Hoàng Kim ( Không Khóa) giá 149 Nguyên Bảo . 
 • Đá Khai Quang Bạch Kim ( không khóa) giá 49 Nguyên Bảo .
 • Đá Khai Quang Thường (khóa) giá 30 Nguyên Bảo (3000 Nguyên Bảo Khóa)

- Trong thời gian sự kiện tại 3 thành chính Dương Châu, Tương Dương và Thành Đô xuất hiện NPC Thương Nhân Báu Vật. Người chơi có thể mua Vật Phẩm, đổi vật phẩm và bỏ phiếu BXH tại NPC Thương Nhân Báu Vật.

Vật phẩm

Nguồn gốc

Trạng thái

Túi Báu Vật Dương Châu

• Mua tại Thương Nhân Báu Vật ở thành Dương Châu

Khóa

• Giá 5.000 lượng

Túi Báu Vật Thành Đô

• Mua tại Thương Nhân Báu Vật ở thành Thành Đô

Khóa

• Giá 5.000 lượng

Túi Báu Vật Tương Dương

• Mua tại Thương Nhân Báu Vật ở thành Tương Dương

Khóa 

• Giá 5.000 lượng

- Sử dụng Báu Vật Thường nhận Vật phẩm ngẫu nhiên giới hạn đổi 1 ngày 30 VP.

- Sử dụng Báu vật Bạch Kim nhận Vật phẩm ngẫu nhiên giới hạn đổi 1 ngày 150 VP, đổi Báu Vật Bạch Kim Đạt mốc 30, 100, 190, 350 nhận Quà Bạch Kim I,II,III,IV.

- Sử dụng Báu vật Hoàng Kim nhận Vật phẩm ngẫu nhiên giới và Báu Vật giới hạn đổi 1 ngày 300 VP, đổi Báu Vật Hoàng Kim Đạt 49-99-499-999-1999 nhận được các phần quà Báu Vật I-II-III-IV-V

- Dùng vật phẩm Báu Vật để bỏ phiếu BXH Báu Vật.

BXH Báu Vật

 • 1 Báu Vật = 1 điểm
 • Sau Khi Kết thúc sự kiện người chơi đủ đk sẽ nhận phần quà BXH  gửi qua thư.
 • Nếu không đủ điều kiện thì sẽ không nhận được quà 
 • Hiển thị BXH sự kiện tại Bảng Xếp Hạng chung của server

Hạng

Số điểm tối thiểu

1

500

2

300

3

200

4~10

200

11~50

200