Tuần lễ Vàng (16/05 - 22/05)

Diễn ra ngày 18/05/2020

Nội dung

18/05/2020

Đại hiệp thân mến!

Sự kiện Tuần Lễ Vàng với những gói quà vô cùng ưu đãi chỉ diễn ra từ ngày 16/05 - 22/05/2020.

Nạp tích lũy càng cao nhận quà càng lớn!

 

Thời gian

  • Bắt đầu: Ngày 16/05/2020.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 22/05/2020.

Điều kiện tham gia

  • Máy chủ: tất cả máy chủ NKVS2 
  • Nhân vật: Không giới hạn cấp độ.

Nội dung

  • Trong thời gian sự kiện, hệ thống mở giao diện nạp tích lũy đạt mốc nhận thưởng.

  • Đại hiệp nạp đạt mốc nào sẽ nhận thưởng mốc đó.
Lưu ý
  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, phần thưởng sự kiện sẽ được cố định, không thay đổi khi máy chủ chuyển mốc thời gian.

Với mỗi mốc nạp, Đại hiệp nhận được các gói quà tương ứng như sau: 

  • Máy chủ Đông Giang, Thiên Giang

Số tiền nạp (Nguyên Bảo)

Tên vật phẩm

Số lượng

Tính chất

5400

Túi Chọn Danh Vọng (10 điểm )

2

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên  4

1

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

1

Khóa

13500

Túi Chọn Danh Vọng (10 điểm )

4

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên  4

1

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

2

Khóa

27000

Túi Chọn Danh Vọng (10 điểm )

5

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám ĐỊnh

5

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên  4

2

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

3

Khóa

54000

Túi Chọn Danh Vọng (10 điểm )

10

Khóa

Túi chọn Huyệt Vị đồ

1

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên  4

3

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám ĐỊnh

10

Khóa

135000

Đá Rèn Bậc 6

150

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 5 vạn

1

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

50

Khóa

Ngân Châm

20

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

5

Khóa

270000

Đồng Đội 5 sao ngẫu nhiên Môn Phái

1

Khóa

Túi Toái Phiến Hiếm-4

3

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 4

2

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

100

Khóa

Ngân Châm

50

Khóa

Lệnh mở ô đồng đội

2

Khóa

  • Máy chủ Kim Kiếm - Võ Đang

Số tiền nạp (Nguyên Bảo)

Tên vật phẩm

Số lượng

Tính chất

5400

Túi Chọn Danh Vọng(trang Sức Sử Thi 5 điểm)

3

Không Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên  4

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

1

Khóa

13500

Túi Chọn Danh Vọng(trang Sức Sử Thi 5 điểm)

8

Không Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên  4

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

1

Khóa

27000

Túi Chọn Danh Vọng(trang Sức Sử Thi 5 điểm)

15

Không Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên  4

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

1

Khóa

54000

Túi Chọn Danh Vọng(trang Sức Sử Thi 5 điểm)

40

Không Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên  4

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

1

Khóa

135000

Tinh Thần Sa

2

Khóa

Túi chọn  mảnh kim thạch Truyền thuyết

50

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-4

5

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 3

3

Khóa

Hoạt Lực 50000

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100

Khóa

270000

Túi chọn  mảnh kim thạch Truyền thuyết

100

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

4

Khóa

Ma Phùng Tuyến 6

2

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-4

5

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 4

2

Khóa

Hoạt Lực 50000

5

Khóa

Lệnh mở ô đồng đội

5

Khóa

 

  • Máy chủ Địa Sơn

Số tiền nạp (Nguyên Bảo)

Tên vật phẩm

Số lượng

5400

Đá Rèn Bậc 5

10

Túi Toái Phiến 3

1

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

13500

Đá Rèn Bậc 5

20

Túi Toái Phiến 3

2

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

27000

Đá Rèn Bậc 5

40

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám ĐỊnh

5

Túi Chọn Toái Phiến Thường-3

2

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

54000

Đá Rèn Bậc 5

100

Chân Khí

1

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm-3

3

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám ĐỊnh

10

135000

Đá Rèn Bậc 5

200

Cống Hiến Sư Môn 5 vạn

1

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám ĐỊnh

10

Ngân Châm

10

Chân Khí

3

270000

Đồng Đội 5 sao ngẫu nhiên Môn Phái

1

Túi Toái Phiến Hiếm-4

3

Túi Hương Lạc Anh

1

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám ĐỊnh

30

Ngân Châm

20

 

 


 

Tiểu Điêu