Tuần Lễ Vàng (17/05 - 21/05)

Diễn ra ngày 17/05/2018

Nội Dung

Đại hiệp đừng bỏ qua sự kiện Tuần Lễ Vàng với những gói quà vô cùng ưu đãi chỉ diễn ra từ ngày 17/05 - 21/05. Đầu tư càng nhiều nhận quà càng khủng!

Thời gian

  • Bắt đầu: 00h00 ngày 17/05/2018
  • Kết thúc: 23h59 ngày 21/05/2018

Điều kiện tham gia

  • Máy chủ: Đã mở giới hạn cấp 99
  • Nhân vật: Không giới hạn cấp độ

Nội dung

Trong thời gian sự kiện, hệ thống mở giao diện nạp tích lũy đạt mốc nhận thưởng. Đại hiệp nạp đạt mốc nào sẽ nhận thưởng mốc đó.

Có 5 mốc nạp chính:

Mốc Mức nạp Click nhận thưởng
1 5400 Nguyên Bảo
2 13500 Nguyên Bảo
3 27000 Nguyên Bảo
4 54000 Nguyên Bảo
5 135000 Nguyên Bảo
6 270000 Nguyên Bảo
Lưu ý
  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, phần thưởng sự kiện sẽ được cố định, không thay đổi khi máy chủ chuyển mốc thời gian.