Tuần Lễ Vàng

Diễn ra ngày 13/06/2018

Nội Dung

Đại hiệp đừng bỏ qua sự kiện Tuần Lễ Vàng với những gói quà vô cùng ưu đãi chỉ diễn ra từ ngày 14/06 - 20/06. Đầu tư càng nhiều nhận quà càng khủng!

 

Thời gian

  • Bắt đầu: 10h00 ngày 14/06/2018
  • Kết thúc: 23h59 ngày 20/06/2018

Điều kiện tham gia

  • Máy chủ: Máy chủ từ S1 đến S10 có thể tham gia
  • Nhân vật: Không giới hạn cấp độ

Nội dung

Trong thời gian sự kiện, hệ thống mở giao diện nạp tích lũy đạt mốc nhận thưởng. Đại hiệp nạp đạt mốc nào sẽ nhận thưởng mốc đó.

Có 5 mốc nạp chính:

Mốc Mức nạp Click nhận thưởng
1 5400 Nguyên Bảo
2 13500 Nguyên Bảo
3 27000 Nguyên Bảo
4 54000 Nguyên Bảo
5 135000 Nguyên Bảo
6 270000 Nguyên Bảo
Lưu ý
  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, phần thưởng sự kiện sẽ được cố định, không thay đổi khi máy chủ chuyển mốc thời gian.