Tuyết Địa Loạn Đấu

Diễn ra ngày 04/01/2018

Phần Thưởng

Tham gia sự kiện, Đại hiệp có thể nhận được Kẹo Cây Gậy ngọt ngào, mở ra có xác suất nhận được Túi Mặt Nạ Giáng Sinh hoặc ngẫu nhiên nhận được một trong các phần quà hấp dẫn sau:

Dành cho máy chủ từ S1 - S4

Tất cả vật phẩm đều ở trạng thái Khóa

Vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Quà Mặt Nạ Giáng Sinh

 

1

Ngân Lượng 2 Vạn 5

 

1

Ngân Lượng 5 Vạn

 

1

Cống Hiến Lệnh Bạc

 

2

Cống Hiến Lệnh Vàng

 

1

Cống Hiến Lệnh (800)

 

1

Cống Hiến Lệnh (1000)

 

1

Đá Tẩy Thuộc Tính

 

2

Dung Thiết Thủy

 

1

Dành cho máy chủ S5

Tất cả vật phẩm đều ở trạng thái Khóa

Vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Quà Mặt Nạ Giáng Sinh

 

1

Ngân Lượng 2 Vạn 5

 

1

Cống Hiến Lệnh Đồng

 

2

Cống Hiến Lệnh Bạc

 

2

Cống Hiến Lệnh Vàng

 

1

Đá Tẩy Thuộc Tính

 

1

Kim Phiến 2

 

3

Kim Phiến 3

 

1

Phương Phàm