Ưu Đãi Chào Mừng Máy Chủ Mới

Diễn ra ngày 14/05/2018

Quà Lớn Đăng Nhập

Ngay sau khi đăng nhập vào game, với những thao tác mau lẹ quý đại hiệp sẽ có thể nhận được ngay những phần thưởng online theo ngày của Ngạo Kiếm Vô Song 2. Phần thưởng sẽ được tăng theo từng ngày online của nhân vật.

Thời gian

  • Sự kiện vĩnh viễn.
  • Đại hiệp chỉ cần đăng nhập ngày bất kỳ đều nhận được quà tương ứng.
  • Kết thúc: Khi người chơi nhận đủ toàn bộ 9 ngày của sự kiện.

Cách thức nhận quà đăng nhập

  • Bằng cách nhấp vào biểu tượng Sảnh Phúc Lợi nằm ở phía trên màn hình, có thể mở ra giao diện Quà Lớn Đăng Nhập.

  • Chọn tab Quà Lớn Đăng Nhập, nhấp Nhận để nhận quà.

Nội dung

  • Đại hiệp đăng nhập vào game mỗi ngày sẽ được nhận thưởng tương ứng với ngày đó.
  • Đăng nhập ngày nào, quý vị sẽ nhận quà tương ứng của ngày đó. Ngày nào đại hiệp không đăng nhập sẽ không được nhận thưởng.
  • Nhấp vào nút "Sảnh Phúc Lợi" để vào giao diện sự kiện.

Phần thưởng

Lưu ý: Tất cả các vật phẩm nhận đều Khóa

Thời gian

Vật phẩm

Số lượng

Hình ảnh

Ngày 1

Phù Cường Hóa-I

5

 

Hành Trang Phụng Vũ 10+2

1

 

Thần Hành Thạch

10

 

Ngân Lượng 1 vạn

1

 

Nguyên Bảo Khóa 2400

1

 

Chúc Phúc Chi Vũ

1

 

Ngày 2

Quà Hộ Oản Hiếm Bậc 4

1

 

Lệnh Mở 3 Ô Đồng Đội

1

 

Phù Cường Hóa-I

5

 

Ngân Lượng 1 vạn

1

 

Nguyên Bảo Khóa 2400

1

 

Chúc Phúc Chi Vũ

1

 

Ngày 3

Quà Giày Hiếm Bậc 4

1

 

Tẩy Luyện Thạch

10

 

Phù Cường Hóa-I

5

 

Ngân Lượng 1 vạn

2

 

Nguyên Bảo Khóa 2400

2

 

Chúc Phúc Chi Vũ

1

 

Ngày 4

Quà Y Phục Hiếm Bậc 4

1

 

Hạt Giống-I

10

 

Huân Chương Tinh Xảo

1

 

Ngân Lượng 1 vạn

2

 

Nguyên Bảo Khóa 2400

2

 

Chúc Phúc Chi Vũ

1

 

Ngày 5

Quà Đai Hiếm Bậc 4

1

 

Hạt Giống-I

10

 

Phù Cường Hóa-I

5

 

Ngân Lượng 1 vạn

3

 

Nguyên Bảo Khóa 2400

3

 

Chúc Phúc Chi Vũ

1

 

Ngày 6

Quà Mũ Hiếm Bậc 4

1

 

Hạt Giống-I

10

 

Túi Toái Phiến 2

1

 

Ngân Lượng 1 vạn

3

 

Nguyên Bảo Khóa 2400

3

 

Chúc Phúc Chi Vũ

1

 

Ngày 7

Vũ Khí Võ Hồn Bậc 2

1

 

Lệnh Mở 5 Ô Đồng Đội

1

 

Búp Bê Thế Thân

5

 

Ngân Lượng 1 vạn

4

 

Nguyên Bảo Khóa 2400

4

 

Chúc Phúc Chi Vũ

1

 

Ngày 8

Y Phục Võ Hồn Bậc 2

1

 

Đai Võ Hồn Bậc 2

1

 

Búp Bê Thế Thân

5

 

Ngân Lượng 1 vạn

4

 

Nguyên Bảo Khóa 2400

4

 

Chúc Phúc Chi Vũ

1

 

Ngày 9

Huân Chương Tinh Xảo 6

1

 

Liên Võ Hồn Bậc 3

1

 

Giới Chỉ Võ Hồn Bậc 3

1

 

Ngân Lượng 1 vạn

5

 

Nguyên Bảo Khóa 2400

5

 

Chúc Phúc Chi Vũ

1

 


 Phương Phàm