Ưu đãi lớn từ sự kiện Siêu Thưởng tháng 4!

Diễn ra ngày 08/04/2019

Nội Dung

Sự kiện Tích lũy siêu thưởng một lần nữa khuấy đảo tháng 4 bằng những mốc nhận quà cực hấp dẫn!

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu: 00h00 ngày 08/04/2019.
  • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 10/04/2019.
  • Phần thưởng sẽ được trao vào ngày 11/04/2019.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ.

Nội dung sự kiện

  • Trong thời gian sự kiện, Đại hiệp tích lũy mốc nạp đạt mốc nhất định sẽ nhận được quà cực kỳ giá trị.
  • Đại hiệp nạp tích lũy đạt mốc cao hơn có thể nhận được thưởng của mốc thấp hơn.
  • Ví dụ: Đại hiệp tích lũy đạt mốc 30,000 Nguyên Bảo thì sẽ nhận được quà tích lũy mốc 30,000 Nguyên Bảo và mốc 15,000 Nguyên Bảo.
  • Xem hướng dẫn cách nạp GOSU, đổi Nguyên Bảo vào game tại đây 

Phần thưởng

Máy chủ từ S1 - S17

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

5,400 Nguyên Bảo

Chân Khí Đan(5000)

10

Khóa

Hạt Giống-IV

5

Khóa

Đá Rèn 6

15

Khóa

Hoạt Lực 50000

1

Khóa

13,500 Nguyên Bảo

Chân Khí Đan(5000)

20

Khóa

Hạt Giống-IV

10

Khóa

Đá Rèn 6

20

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Sử Thi ( 10 điểm )

                5

Khóa

Hoạt Lực 50000

2

Khóa

27,000 Nguyên Bảo

Chân Khí Đan(5000)

30

Khóa

Đá Rèn 6

50

Khóa

Tụ Linh Đan

1

Khóa

Hoạt Lực 50000

3

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Sử Thi ( 10 điểm )

10

Khóa

54,000 Nguyên Bảo

Chân Khí Đan(5000)

30

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

50

Khóa

Tinh Kim

1

Khóa

Tinh Thần Sa

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Sử Thi ( 10 điểm )

20

Khóa

135,000 Nguyên Bảo

Đá Rèn Bậc 7

100

Khóa

Túi Đá Kích Hoạt Cường Hóa +18

3

Không Khóa

Tinh Kim

1

Không Khóa

Tinh Thần Sa

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Sử Thi ( 10 điểm )

30

Khóa

Đồng Đội 5 sao Môn Phái ( ngẫu nhiên)

1

Khóa

270,000 Nguyên Bảo

Túi Đá Kích Hoạt Cường Hóa +20

3

Không Khóa

 Đá Rèn Bậc 7

           100

Khóa

Chân Khí Đan(5000)

200

Khóa

Lệnh tiến hóa đồng đội

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Sử Thi ( 10 điểm )

35

Khóa

 Tụ Linh Đan

                2

Khóa

Máy chủ S20 - S21

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

5,400 Nguyên Bảo

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

10

Khóa

Đá Rèn Bậc 5

50

Khóa

Hạt Giống-II

10

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 5000

1

Khóa

13,500 Nguyên Bảo

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

20

Khóa

Đá Rèn Bậc 5

100

Khóa

Hạt Giống-II

20

Khóa

Hoạt Lực 50000

1

Khóa

Chân Khí Đan(5000)

10

Khóa

27,000 Nguyên Bảo

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

30

Khóa

Đá Rèn Bậc 5

150

Khóa

Hạt Giống-II

30

Khóa

Chân Khí Đan(5000)

20

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

10

Khóa

54,000 Nguyên Bảo

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

50

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

60

Khóa

Hạt Giống-III

20

Khóa

Hoạt Lực 50000

2

Khóa

Túi Đá Kích Hoạt Cường Hóa +18

2

Khóa

Chân Khí Đan(5000)

30

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

30

Khóa

135,000 Nguyên Bảo

Thiệp Chiêu mộ đồng đội

200

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

200

Khóa

Hạt Giống-III

50

Khóa

Túi Đá Kích Hoạt Cường Hóa +18

3

Khóa

Chân Khí Đan(5000)

100

Khóa

Thẻ Đồng Đội 5 Sao MÔn Phái (Tùy Chọn)

1

Khóa

Túi Chọn Huyệt Vị Đồ

2

Khóa

270,000 Nguyên Bảo

 Đá Rèn Bậc 6

           200

Khóa

Chân Khí Đan(5000)

200

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Sử Thi ( 10 điểm )

80

Khóa

Túi Đá Kích Hoạt Cường Hóa +18

5

Khóa

 Tụ Linh Đan

                1

Khóa

Tinh Kim

1

Khóa

Tinh Thần Sa

1

Khóa

Tiểu Điêu