Vác cần đi câu (31/05 - 14/06)

Diễn ra ngày 31/05/2020

Nội dung

31/05/2020

Chớm hè là khoảng thời gian câu cá dễ dàng và đem về nhiều "chiến lợi phẩm" nhất.

Hãy cùng NKVS2 vác cần đi câu cá Trê, cá Chép...để có ngay những phần quà cực hấp dẫn!

Thời gian

  • Bắt đầu: 00h00 ngày 31/05/2020.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 14/06/2020.

Điều kiện tham gia

  • Máy chủ: Kim Kiếm-Địa Sơn.
  • Nhân vật: Cấp 60 trở lên đã vào môn phái

Nội dung

- Trong thời gian sự kiện, Trân Bảo Các bán:

  • Cần câu Ngọc giá 149 Nguyên Bảo.
  • Cần câu Tre giá 30 Nguyên Bảo hoặc 3000 Nguyên Bảo Khóa.

- Người chơi train quái nhận Mồi Câu.

-Người chơi có thể đến Tương Dương (531,511) để tiến hành Câu Cá

- Tại mỗi thành chính người chơi có thể đến Đại Sứ Sự kiện Phương Phàm để tiến hành bỏ phiếu đua TOP BXH.

- Người chơi sử dụng 1 Cần Câu Tre + 1 Mồi Câu tiến hành câu cá tại thành Tương Dương = Cá Trê + Quà Mộc Mạc.

- Người chơi sử dụng 1 Cần Câu Ngọc + 1 Mồi Câu tiến hành câu cá tại thành Tương Dương = Cá Chép + Quà Hóa Long.

Vật phẩm liên quan

Vật phẩm

Nguồn gốc

Trạng Thái

Mồi câu

Train Quái nhận được

Không Khóa

Cần câu Ngọc

Bán Tại Trân Các Giá 149 Nguyên Bảo

Không khóa

Cần câu Tre

Bán Tại Trân Các Giá 30 Nguyên Bảo hoặc 3000 Nguyên Bảo Khóa

Khóa

Quà mộc mạc

Câu cá nhận được

Khóa

Quà Hóa Long

Câu cá nhận được

Khóa

Cá chép

Câu cá nhận được

Khóa

Cá trê

Câu cá nhận được

Khóa

  • Giới hạn 1 ngày chỉ dùng được Cần Câu Tre câu cá 30 lần.
  • Không giới hạn dùng Cần Câu Ngọc câu cá.
  • Dùng Cần Câu Ngọc câu Cá Chép đạt mốc 49,99,499,999,1999 nhận Quà Câu Cá I,II,III,IV,V.

Đua Top Câu Cá

  • Dùng cá trê và cá chép  để tiến hành bỏ phiếu đua BXH: Cá chép:5 điểm tích lũy; Cá trê:1 điểm tích lũy.

Hạng

Số Phiếu tối thiểu

1

3000

2

2000

3

1500

4~10

1200

11~50

1000