Vòng Quay May Mắn (21/11 - 27/11)

Diễn ra ngày 21/11/2020

Nội dung

21/11/2020

Vòng Quay May Mắn đã trở lại cùng các phần thưởng Hot!

Hàng loạt phần thưởng vô cùng giá trị sẽ về tay Đại hiệp khi tham gia Vòng Quay May Mắn, đừng bỏ qua sự kiện hấp dẫn này nhé!

Thời gian

  • Bắt đầu: ngày 21/11/2020.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 27/11/2020.

Điều kiện tham gia

  • Phạm vi: Máy chủ Kim Kiếm đến Thiên Phượng
  • Cấp độ: Không giới hạn cấp độ

Nội dung

  • Trong thời gian sự kiện, giao diện trong game xuất hiện biểu tượng "Vòng quay may mắn".

  • Trong thời gian sự kiện, Trân Bảo Các bán đạo cụ mới:

- Chìa Khóa Rút Thưởng, giá 150 Nguyên Bảo.

- Chìa Khóa Rút Thưởng x10, giá 1350 Nguyên Bảo.

  • Người chơi mua Chìa Khóa Rút Thưởng ở Trân Bảo Các để tham gia rút thưởng vòng quay. Mỗi lần quay tiêu tốn 1 Chìa Khóa Rút Thưởng.