Vòng Quay May Mắn

Diễn ra ngày 04/09/2018

Nội Dung

Chào mừng Đại hiệp đã đến với Vòng Quay May Mắn tại Ngạo Kiếm Vô Song 2. 

Vòng Quay May Mắn sẽ mang đến cho Đại hiệp hàng loạt phần thưởng vô cùng giá trị, đừng bỏ qua sự kiện hấp dẫn sẽ được khai mở từ ngày 04/09!

Thời gian

  • Bắt đầu: 10h00 ngày 04/09/2018
  • Kết thúc: 23h59 ngày 11/09/2018

Điều kiện tham gia

  • Máy chủ: Các máy chủ từ S1 - S13 có thể tham gia
  • Cấp độ: Không giới hạn cấp độ

Nội dung

  • Trong thời gian sự kiện, giao diện trong game xuất hiện biểu tượng "Vòng quay may mắn".

  • Trong thời gian sự kiện, Trân Bảo Các bán đạo cụ mới:

- Chìa Khóa Rút Thưởng, giá 150 Nguyên Bảo.

- Chìa Khóa Rút Thưởng x10, giá 1350 Nguyên Bảo.

  • Người chơi mua Chìa Khóa Rút Thưởng ở Trân Bảo Các để tham gia rút thưởng vòng quay. Mỗi lần quay tiêu tốn 1 Chìa Khóa Rút Thưởng.

Phần thưởng