Bản Đồ Kích Chiến

10/07/2017

Trong Bản đồ Kích chiến, đại hiệp có thể tranh đoạt tài nguyên hiếm, tham gia các sự kiện, hưởng thụ sự kịch tính khi PK với người chơi khác. Đại hiệp còn chờ gì nữa mà không nhanh chân trải nghiệm cùng bạn bè thôi nào!

Thời gian mở

  • Ngày thứ 3 mở máy chủ, mỗi ngày sẽ chọn một Bản đồ dã ngoại cấp cao nhất làm bản đồ kích chiến trong ngày.
  • Từ 18h00 - 23h59 mỗi ngày, người chơi vào Bản đồ Kích chiến sẽ tự động đổi sang hình thức PK Bang.

Các hoạt động diễn ra

  • Trong bản đồ kích chiến có thể trải nghiệm sự kiện gì?
Hoạt động Máy chủ mở Nội dung

Thủ Lĩnh phản công

Toàn máy chủ

• Mỗi ngày Thủ Lĩnh Phản Công sẽ xuất hiện trong bản đồ kích chiến. Thủ Lĩnh Phản Công cấp 50, 70, 90 chỉ xuất hiện trong bản đồ kích chiến, Thủ Lĩnh Phản Công cấp 110 sẽ ngẫu nhiên xuất hiện trong bản đồ kích chiến hoặc Hắc Mộc Nhai. Các anh hùng có thể thu hoạch các loại tài nguyên hiếm tại đây

Âu Vô Khuyết

Toàn máy chủ

• Mỗi ngày Âu Vô Khuyết sẽ xuất hiện trong bản đồ kích chiến. Trước khi Âu Vô Khuyết Hắc Mộc Nhai mở, tất cả Âu Vô Khuyết sẽ được tạo mới trong bản đồ kích chiến, một bản đồ tạo mới 3 Âu Vô Khuyết

 Vận tiêu thường

Toàn máy chủ

• Vận tiêu thường chỉ xuất hiện trong bản đồ kích chiến. Vận tiêu cao cấp tại Hắc Mộc Nhai

Vận tiêu bang

Toàn máy chủ

• Sau cấp 70, mỗi 18h00 - 23h30 thứ 7, CN có thể tiến hành Vận tiêu bang trong bản đồ kích chiến. Sau khi mở Hắc Mộc Nhai, Vận tiêu bang sẽ được tiến hành trong Hắc Mộc Nhai.

Ngũ Cốc x2

Toàn máy chủ

• Vào lúc 18h00 - 19h00  trong bản đồ kích chiến trồng Lúa Non, khi gặt thành công có thể nhận được Ngũ Cốc x2 (Sau khi Lúa Non chín, thời gian tồn tại là 5 phút, hãy nhanh thu hoạch nhé)

Nhiệm vụ Bang – Bàn Ngũ Hành

Toàn máy chủ

• Máy chủ ngày thứ 4 trở đi, cấp độ 40 trở lên, từ 18h00 - 20h00 mở nhiệm vụ Bàn Ngũ Hành tại bản đồ Kích chiến,  mỗi ngày mỗi người chỉ làm 1 nhiệm vụ. Từ 19h00 - 20h00 phần thưởng nhiệm vụ sẽ nhân đôi


Tiểu Điêu kính bút