Danh Nhân Đường

01/03/2017

Danh Nhân Điện là nơi ghi danh những Đại hiệp trong bang đạt được thành tích cao qua những trận chiến nãy lửa, sôi trào trong NKVS2. Hãy tích cực tham gia các sự kiện để có cơ hội ghi danh tại Danh Nhân Điện Đại hiệp nhé!

Cách tham gia

  • Thành viên Bang chính thức chỉ cần tham gia sự kiện như Chiến Trường, Lãnh Thổ Chiến, Đấu Phái, Hoa Sơn Luận Kiếm và trong BXH đạt được top 16 trở lên thì có cơ hội được ghi danh vào Danh Nhân Điện của Bang.
  • Ở giao diện Bang Hội xem Danh Nhân Điện, thành viên chính thức của Bang Hội có thể tiến hành Thích hoặc Chê đối với danh nhân trong Danh Nhân Điện, nhấp Thích có thể nhận được Nguyên Bảo Khóa.