Hệ thống trang bị cơ bản

23/06/2017

Trang bị không chỉ có thể cung cấp vẻ ngoài đẹp mắt, quan trọng hơn là có thể nâng cao thuộc tính công kích, phòng ngự, là nhân tố quan trọng ảnh hưởng thực lực nhân vật.

♦ Loại trang bị                 ♦ Phân cấp trang bị               ♦ Cách nhận trang bị 

♦ Độ bền trang bị

Loại trang bị

 • Có 10 loại trang bị được phân thành 4 nhóm:

Vũ Khí

Y Phục

Phòng Cụ: Mũ, Hộ Oản, Đai, Giày

Trang Sức: Liên, Nhẫn, Bội, Hộ Phù

 • Vũ khí cũng được chia làm 5 loại, mỗi loại vũ khí ứng với Môn Phái khác nhau:

Thương: Phái Tiêu Dao

Côn: Phái Thiếu Lâm và Cái Bang

Kiếm Nội: Phái Nga My

Kiếm Ngoại: Phái Côn Luân

Nỏ: Phái Đường Môn

 • Phòng Cụ và Y Phục chia làm 2 loại giới tính Nam và Nữ riêng biệt.

Phân cấp trang bị

 • Các loại trang bị được phân cấp như sau:

• Mỗi trang bị được chia làm 7 Bậc: Từ Bậc 1 đến Bậc 7

• Ở mỗi các Bậc khác nhau cũng chia trang bị ra nhiều phẩm cấp: Thường -> Ký -> Hiếm -> Sử Thi -> Truyền Thuyết.

Trang bị

Thường

Hiếm

Sử Thi

Truyền Thuyết

Vũ Khí

Bậc 1 - 7

Bậc 1 - 7

Bậc 1 - 7

Bậc 7

 

Y Phục

Bậc 1 - 7

Bậc 1 - 7

Bậc 1 - 7

Bậc 6 - 7

 

Bậc 1 - 7

Bậc 1 - 7

Bậc 1 - 7

Bậc 6 - 7

Bậc 7

Hộ Oản

Bậc 1 - 7

Bậc 1 - 7

Bậc 1 - 7

Bậc 6 - 7

 

Đai

Bậc 1 - 7

Bậc 1 - 7

Bậc 1 - 7

Bậc 6 - 7

Bậc 7

Giày

Bậc 1 - 7

Bậc 1 - 7

Bậc 1 - 7

Bậc 6 - 7

Bậc 7

Liên

Bậc 1 - 7

Bậc 1 - 7

Bậc 1 - 7

Bậc 6 - 7

 

Nhẫn

Bậc 1 - 7

Bậc 1 - 7

Bậc 1 - 7

Bậc 6 - 7

 

Bội

Bậc 1 - 7

Bậc 1 - 7

Bậc 1 - 7

Bậc 6 - 7

 

Hộ Phù

Bậc 1 - 7

Bậc 1 - 7

Bậc 1 - 7

Bậc 6 - 7

 

 • Trang bị bậc càng cao thì cần Cấp độ nhân vật càng cao.
 • Trang bị Bậc càng cao và phẩm chất càng cao thì thuộc tính cộng thêm, số lỗ khảm và cấp Linh Thạch khảm tối đa, cấp cường hóa tối đa, số dòng tẩy luyện càng cao.
 • Trang bị Bậc 3 trở lên mới Tẩy Luyện được, mỗi bậc tăng 1 dòng tẩy luyện: Bậc 3 là 2 dòng, đến bậc 7 là 6 dòng.

Cách nhận trang bị

 • Trang bị hiếm: Chế tạo ở Kỹ Năng Sống, săn bắt Thủ Lĩnh Hiếm, tham gia Bí Cảnh Võ Lâm, Cao Thủ Võ Lâm, Âu Vô Khuyết… có thể nhận được.

 

 • Trang bị Ký: Dùng điểm Truyện Ký mua trang bị phẩm chất Ký ở Tiệm Tùy Thân.

 • Trang bị Sử Thi: Tham gia các sự kiện ingame, tích điểm Danh Vọng để mua vật liệu nâng cấp trang bị sử thi ở Tiệm Tùy Thân – Tiệm Danh Vọng

Lưu ý
 • Bạn có thể thông qua đấu giá, giao dịch với người chơi khác để mua trang bị.

Độ bền trang bị

 • Mỗi trang bị đều có độ đền, diệt quái hoặc PK đều sẽ tiêu hao độ đền.

 • Trang bị trên người có độ bền là 0, thì thuộc tính trang bị này tạm thời mất hiệu lực, cần sữa chữa mới có hiệu lực.
 • Nhấn phím C mở giao diện nhân vật, nhận chọn Sửa để sửa chữa trang bị, cần tốn Ngân Lượng để sửa.

Tiểu Điêu kính bút