Kỳ Vương Tranh Bá

17/06/2017

Kỳ Vương Tranh Bá là tính năng tranh đấu gia tộc theo lối đánh trí tuệ. Bang hội có ô chiếm lĩnh nhiều nhất nhận được Kỳ Vương cùng những phần quà ingame xứng đáng.

Đại hiệp là người tài có thể nhìn xa trông rộng? Là cao thủ trong việc dùng người và điều quân? Đại hiệp muốn được thể hiện bản lĩnh và cái tôi cá nhân khi sát cánh cùng một Bang hội hùng mạnh? Tham gia ngay Kỳ Vương Tranh Bá vào tối thứ 6 hàng tuần và thiết lập nên một giai thoại Kỳ Vương Tranh Bá của riêng mình!

Lợi ích nhận được

 • Sau khi kết thúc Kỳ Vương Tranh Bá, Đại hiệp có thể đến gặp NPC Chân Quốc Uy để xem tích điểm tích lũy và xếp hạng của Bang hội hiện tại.
 • Căn cứ vào thành tích xếp hạng của bang sau mỗi trận, đại hiệp sẽ nhận được Bảo Rương. Mở Bảo Rương, ngẫu nhiên nhận được rất nhiều điểm kinh nghiệm, Nguyên Bảo Khóa, Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên, Dung Thiết Thủy...

Xếp hạng

Thành viên chính thức của bang sẽ nhận được

1

 • Điểm kinh nghiệm tùy theo đẳng cấp nhân vật
 • 10 Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên
 • 10 Dung Thiết Thủy
 • 20.000 Nguyên Bảo Khóa

2

 • Điểm kinh nghiệm tùy theo đẳng cấp nhân vật
 • 6 Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên
 • 6 Dung Thiết Thủy
 • 20.000 Nguyên Bảo Khóa

3

 • Điểm kinh nghiệm tùy theo đẳng cấp nhân vật
 • 4 Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên
 • 4 Dung Thiết Thủy
 • 20.000 Nguyên Bảo Khóa

4 - 6

 • Điểm kinh nghiệm tùy theo đẳng cấp nhân vật
 • 2 Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên
 • 2 Dung Thiết Thủy
 • 20.000 Nguyên Bảo Khóa

7 - 10

 • Điểm kinh nghiệm tùy theo đẳng cấp nhân vật
 • 1 Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên
 • 20.000 Nguyên Bảo Khóa

11 - 12

 • Điểm kinh nghiệm tùy theo đẳng cấp nhân vật
 • 20.000 Nguyên Bảo Khóa
Thời gian nhận thưởng
 • Nhận thước lúc kết thúc sự kiện đến 23h59 trong ngày.

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian mở: 20h02 thứ 6 đầu tiên sau ngày thứ 8 mở máy chủ thì mở.
 • Thời gian báo danh: 20h02 - 20h09 thứ 6 hằng tuần.
 • Thời gian thi đấu: 20h10 đến 20h50.
 • Điều kiện: Đại hiệp đạt cấp 40 trở lên.
 • Thành viên chính thức của 12 Bang được tham gia thi đấu: 10 Bang xếp hạng Top 10 Bàn Ngũ Hành trong ngày miễn phí vào sân thi đấu, 2 Bang còn lại cần phải nộp 1000 Nguyên Bảo phí ghi danh để vào thi đấu.

NPC liên quan

NPC Chân Quốc Uy

Vị trí

 • Dương Châu: 677,330

Quy trình tham gia

 • Vào lúc 20h02 thứ 6, thành viên của 12 Bang đủ điều kiện tiến hành báo danh tại NPC Chân Quốc Uy. Sau khi thi đấu bắt đầu, thành viên của mỗi Bang sẽ được hệ thống chuyển map đợi. Đến giờ thi đấu, các thành viên Bang dịch chuyển vào 1 trận doanh với 1 ô trong bàn cờ do Bang thống nhất. Mỗi Bang tự mang trận doanh đen hoặc trắng, nhưng kiểu PK là kiểu Bang, mỗi Bang chiến đấu riêng lẻ.

 • Mỗi ô có 1 NPC Long Trụ biểu thị sở hữu của ô này, trận đấu bắt đầu sau khi chuyển vào lần đầu thì ô của Bang tự động thành lãnh địa Bang.

 • Mỗi Bang có thể tấn công Long Trụ của ô đã được chiếm lĩnh gần đó, khi lãnh địa Bang mình bị lãnh địa trận doanh khác bao vây hoặc mất đi lãnh địa cuối cùng thì bang đó bị loại và bị đá ra khỏi map.
 • Cuối cùng tính điểm theo số ô chiếm lĩnh (mỗi ô tính 2 điểm), trận doanh thắng cộng thêm điểm (số điểm cộng thêm của trận doanh là 5 điểm), Bang hội có ô chiếm lĩnh nhiều nhất nhận được Kỳ Vương.
 • Khi trong map thi đấu chỉ có 1 Bang và Bang đó chiếm đủ 25 ô, trận đấu sẽ kết thúc sớm
Lưu ý
 • Trong trận đấu, nhấn phím ~, TAB có thể xem tình hình thi đấu thực tế

Tiểu Điêu kính bút