Lửa trại

17/03/2017

Khi đứng gần và sử dụng Lửa trại trong Ngạo Kiếm Vô Song II, quý đại hiệp sẽ tăng cấp nhanh chóng. Lửa trại tại bản đồ luyện công, Lửa trại phụ bản bí cảnh, Lửa trại địa cung bảo tàng, các loại Lửa trại có gì khác nhau? Có bí quyết có thể nhận được nhiều điểm kinh nghiệm? Quý đại hiệp muốn tăng cấp nhanh chóng, muốn thể hiện sức mình. Lửa trại là một phần không thể thiếu trong kế hoạch của mỗi đại hiệp.

Lửa trại tinh anh

  • Ở bản đồ luyện công tiêu diệt Quái tinh anh, quái vật có tên màu lam có thể nhận Lửa trại (nhấp phím "space" để đốt lửa trại). Chỉ cần gần Lửa trại cứ cách mấy giây có thể nhận rất nhiều điểm kinh nghiệm.

  • Sử dụng Lửa trại cùng với tổ đội và Tu Luyện Châu sẽ nhận được rất nhiều điểm kinh nghiệm. 
  • Đốt Lửa trại xong uống rượu có thể nhận thêm điểm kinh nghiệm mỗi bình thêm 10%. Chỉ có thành viên đội uống thêm rượu như nhau mới có thể xếp chồng, thời gian duy trì rượu là 3 phút.
  • Rượu không chỉ do nhân vật đánh quái rơi mà cũng có thể mua ở Trân Bảo Các.

Lửa trại nướng thịt

  • Tại các bản đồ từ cấp 20 đến cấp 59, sẽ xuất hiện nhiều Lửa trại nướng thịt. Để thưởng thức thịt nướng bạn phải có Quỳnh Tương Ngọc Dịch, có thể nhận được thông qua các loại nhiệm vụ.
  • Khi đã có Quỳnh Tương Ngọc Dịch, bạn cần di chuyển đến Lửa trại nướng thịt và nhấp chuột trái Lửa trại, chọn "Nào! Uống cho đã nào!" để tiến hành thưởng thức rượu thịt, nhận kinh nghiệm trong 1 phút.

Lửa trại bí cảnh

  • Lửa trại bí cảnh, Lửa trại gia tộc thí luyện và Lửa trại ngoại thành là tương tự nhau.
  • Sau khi tham gia bí cảnh, nếu tiêu diệt hết quái thú trước khoảng thời gian cho phép của mỗi cửa ải, sẽ xuất hiện Lửa trại bí cảnh, thành viên quanh Lửa trại đều có thể duy trì nhận điểm kinh nghiệm.

Tiểu Điêu kính bút