Mục Tiêu Tuần Bang

22/11/2017

Mỗi Bang hội trong Ngạo Kiếm Vô Song 2 là một sức mạnh hùng hợp khác nhau. Bang hội nào mạnh có nghĩa là thành viên trong Bang đó có sức chiến đấu quật cường và ngược lại, tinh thần chiến đấu của mỗi thành viên chính là yếu tố quan trọng quyết định nên một Bang hội anh hùng. Để kích thích lòng quyết chiến của Đại hiệp, Tiểu Điêu giới thiệu đến quý Đại hiệp tính năng mới Mục Tiêu Tuần Bang.

Thời gian mở

  • Máy chủ mở giới hạn cấp 79 xong sẽ mở Mục Tiêu Tuần Bang.
  • 0h00 thứ 2 hàng tuần, mỗi Bang hội sẽ nhận được mục tiêu sự kiện của tuần.

Các loại Mục Tiêu Tuần Bang

  • Thành viên Bang (ngoại trừ thành viên Vinh dự và kiến tập) tham gia sự kiện mục tiêu tuần, dựa vào tình hình hoàn thành có thể nhận độ hoàn thành.
  • Mỗi thứ 2 đầu tuần, hệ thống Mục Tiêu Tuần Bang sẽ tự động làm mới 1 trong các tính năng, hoạt động sau:

  • Không thể thông qua Điều đội Bí Cảnh, Ngũ Trúc Đàm, Truy Nã ở Gia Viên để nhận độ hoàn thành, hãy đích thân tham gia thủ công mới nhận được độ hoàn thành.

Thưởng Mục Tiêu Tuần Bang

  • Độ cống hiến tuần này của cá nhân và tổng độ cống hiến tuần của Bang hội sẽ tính toán vào 23h59 Chủ Nhật hàng tuần, có thể tìm NPC Quản Lý Bang thành thị để nhận phần thưởng Mục Tiêu Tuần Bang của tuần trước.

  • Phần thưởng là dựa vào cấp độ hoàn thành trong tuần của cá nhân và cấp tổng độ hoàn thành tuần này của Bang hội để phát. Bang chủ còn có phần thưởng thêm.

 Tiểu Điêu kính bút