Song Tu Môn Phái

01/03/2017

Song Tu Môn Phái hay còn gọi là Phụ Tu Môn Phái có nghĩa là một nhân vật có thể cùng gia nhập hai môn phái, sở hữu những tuyệt kỹ võ công của cả hai môn phái. Đây là một trong những tình năng nổi bật nhất của Ngạo Kiếm Vô Song 2.

Giới thiệu

 • Mỗi nhân vật có thể chọn tuyến 2 môn phái để tu luyện, bảo lưu tuyến môn phái chính, cho phép tu luyện môn phái khác, trong trường hợp thời gian cho phép, có thể tiến hành chuyển môn phái.
 • Môn phái phân thành chính và phụ, môn phái gia nhập đầu tiên là chính, môn phái chọn sau là phụ.
 • Chọn xong nhân vật tiến hành tu luyện có thể vào Tẩy Tủy Đảo chọn Phụ Tu Môn Phái.

Điều kiện 

 • Đẳng cấp yêu cầu: 90 trở lên.
 • Nhân vật đã gia nhập vào môn phái.
 • Hoàn thành nhiệm vụ truyện ký có đẳng cấp: 80 (Thiên Sơn Di Tung).
 • Môn phái song tu phải thỏa mãn yêu cầu về giới tính: Nam không thể tu ở Nga Mi, Nữ không thể tu ở Thiếu Lâm.

Quy trình song tu môn phái

Quy trình song tu môn phái

Bước 1: Đối thoại với chưởng môn nhân

• Nhấp chọn Song Tu Môn Phái, tiếp đến chọn Ta muốn Phụ Tu Phái. Ngay lập tức, hệ thống sẽ chuyển nhân vật lên Tẩy Tủy Đảo để chọn môn phái song tu cũng như tăng lại điểm tiềm năng của nhân vật

Bước 2: Đối thoại với NPC Tẩy Tủy Đại Sư

• Nhấp chọn Phụ Tu Phái, tiếp đến nhấp chọn Môn phái muốn phụ tu

• Sau khi đã ưng ý với môn phái mình chọn. Tiến hành đối thoại với NPC Xa Phu để rời khỏi Tẩy Tủy Đảo

Lưu ý
 • Sau khi xác định môn phái phụ tu, điểm tiềm năng sẽ về trạng thái chưa phân phối.
 • Có thể thay đổi giữa môn phái chính tại Chưởng Môn Nhân môn phái hiện tại, nhấp chọn Ta muốn đổi phái để được chuyển đổi.
 • Mỗi tuần có thể đổi phái miễn phí 1 lần, muốn đổi phái lần 2 cần có Phụ Tu Lệnh (mua ở Trân Bảo Các).
 • Mỗi nhân vật chỉ có thể đổi phái phụ tu được 3 lần.

Một số hạn chế trong Song Tu Môn Phái

 • Nhiệm vụ truyện ký: Không thể nhận nhiệm vụ liên quan đến Phụ Tu Môn Phái.
 • Tỷ thí môn phái: Báo danh tham gia hoạt động tỷ thí môn phái dựa vào môn phái hiện tại
 • Bầu cử môn phái: Đại hiệp Phụ Tu Môn Phái đều có thể được bỏ phiếu, nhưng không thể tham gia ứng cử. 

 Tiểu Điêu kính bút