Trung tâm an toàn

12/10/2017

Để giúp tài khoản của quý Đại hiệp được bảo mật hơn, Ngạo Kiếm Vô Song 2 cập nhật tính năng Trung tâm an toàn sau khi cập nhật phiên bản 0.35 ngày 1/12/2017.

♦ Quy trình                         ♦ Đổi mật mã                        ♦  Quên mật mã

♦ Hủy mật mã  

Quy trình nhập mã Trung Tâm An Toàn trong game

 • Đại hiệp đăng nhập vào game Ngạo Kiếm Vô Song 2, sẽ xuất hiện giao diện Trung Tâm Mã An Toàn, Đại hiệp nhấp chọn Khóa An Toàn.

 • Đại hiệp hãy nhập mật mã của mình sau đó click Xác nhận. Lưu ý: Mật mã có 6 chữ số, 6 chữ số này chỉ có thể dùng chữ số từ 1 - 9. Mật mã nhập vào không thể sử dụng bàn phím, chỉ có thể nhập trên bàn phím ảo.

 • Sau khi Xác nhận trên màn hình của Đại hiệp sẽ hiện thông báo để hoàn thành việc cài đặt mã bảo hộ.

 • Sau khi cài đặt chức năng Trung Tâm An Toàn, mỗi lần đăng nhập vào game, nhân vật sẽ ở trạng thái khóa, không thể tiến hành các thao tác như mở thư, Hàng Đấu Giá, Trân Bảo Các, NPC Tiệm, cường hóa… Để tiến hành các thao tác này, Đại hiệp cần tiến hành nhập mật mã an toàn để mở khóa bảo hộ:

 • Sau khi đã cài đặt mật mã an toàn, nếu Đại hiệp nhập sai mật mã, cần tiến hành nhập lại. Số lần được nhập là 5, cứ mỗi nhập sai sẽ trừ đi 1 lần. Nếu Đại hiệp liên tục nhập sai 5 lần mật mã an toàn, Đại hiệp cần chờ 30 phút sau mới có thể nhập lại.
 • Mỗi tài khoản sẽ sở hữu mỗi mã an toàn khác nhau, dùng chung cho 10 nhân vật có trong tài khoản đó.

Đổi mật mã

 • Nếu muốn đổi mật mã, Đại hiệp nhấp chọn dòng chữ Đổi mật mã trên giao diện An toàn tài khoản.

 • Đại hiệp cần nhập mật mã gốc và 2 lần mật mã mới. Nếu mật mã 2 lần giống nhau, khóa an toàn đã được đổi thành công, Đại hiệp đăng nhập lần sau nhớ nhập mật mã mới.

Quên Mật Mã

 • Đại hiệp quên mật mã, nhấp chọn Quên Mã trên giao diện An toàn tài khoản, rồi chọn Xác nhận xin để yêu cầu hủy bỏ mật mã an toàn.

 • Sau 5 ngày, hủy mật mã an toàn sẽ có hiệu lực.

Hủy mật mã

 • Đại hiệp muốn hủy mật mã, nhấp chọn Hủy mở trên giao diện An toàn tài khoản, rồi chọn Xác nhận

 • Tiến hành nhập mật mã hiện có để tiên hành hủy, sau khi đăng nhập lại sẽ tiến hành tạo lại mật mã mới.

Tiểu Điêu kính bút