Côn Luân

20/03/2017

Côn Luân phái xuất xứ từ núi Côn Luân, Tây Vực. Đệ tử Côn Luân xưa nay sinh sống ẩn dật, lấy việc nghĩa làm mục tiêu tu hành, không tranh đua với đời. Nay giang hồ tứ phía phân tranh, khắp nơi đều là chiến trường khốc liệt, sinh linh đồ thán, môn đồ Côn Luân phái quyết định hạ sơn, trừ bạo an dân.

Ngũ hành: Thổ

Hướng tu luyện: Ngoại Công

Người thuộc hành Thổ, trời sinh thông minh hơn người, xương cốt cứng cáp, thích hợp để tu luyện nội công. Thế nhưng bù lại, thể chất lại là yếu nhất trong tất cả những thuộc tính, sinh mạng tăng lên ít hơn so với những thuộc tính khác.

Bản đồ môn phái

Bảng tổng hợp chiêu thức

Đẳng cấp yêu cầu

Tên kỹ năng

Hình ảnh

Cấp tối đa có thể +

Mô tả

1

Tật Phong Kiếm Pháp

30

• Tạo sát thương, có xác suất làm choáng mục tiêu

10

Phản Nghi Trận Pháp

10

• Tạo sát thương, xác suất làm chậm lên mục tiêu

10

Ngự Phong Quyết

10

• Tăng uy lực của Tật Phong Kiếm Pháp

20

Ngự Tuyết Ẩn

10

• Đưa nhân vật vào trạng thái ẩn, tăng công kích toàn diện. 

30

Tuyết Ảo Trần

10

• Trong thời gian ngắn tăng lực công kích toàn diện cho bản thân

40

Thiên Thanh Địa Trọc

10

• Tăng tốc độ công kích và kháng thủy

50

Lôi Minh Quyết

10

• Tăng uy lực của Tật Phong Kiếm Pháp

60

Băng Phong Ẩn Nguyên

10

• Tăng uy lực của Phản Nghi Trận Pháp

65

Phá Thoái Hư Không

10

• Nếu công kích không chí mạng thì tạo xác xuất chí mạng

• Khi tạo chí mạng khiến kẻ địch không dùng được khinh công 

70

Lôi Động Cửu Thiên

10

• Ở trạng thái ẩn thân suất chiêu thi triển 1 cột sấm sét đánh vào địch và loại bỏ hộ thuẫn Nội Lực

75

Túy Tiên Thác Cốt

10

• Dùng  Phản Nghi Trận Pháp chính xác Hóa giải đòng băng mục tiêu và hiệu quả hộ thuẫn nội lực

• Mục tiêu bị trọng thương thì giảm thời gian hồi Ngự Tuyết Ấn và hồi lại Phản Nghi Trận Pháp

80

Ngự Lôi Chú

10

• Tạo sát thương lên các mục tiêu xung quanh nhân vật

• Khi dùng sẽ không phá ẩn thân

• Có xác suất tạo choáng

• Công kích chính xác nhận được tỉ lệ giảm né cộng dồn

85

Hỗn Nguyên Càn Khôn

10

• Tăng tốc độ công kích

• Giảm hiệu quả trì hoãn lên nhân vật

90

Ngạo Tuyết Tuyết Phong

10

• Tăng uy lực của Tật Phong Kiếm Pháp

95

Mê Tung Ảo Ảnh

10

• Tăng ngoại công, chính xác và tốc độ di chuyển

100

Bằng Hà Huyền Công

10

• Hóa giải tất cả các phụ trợ phòng ngự của mục tiêu

• Dùng không mất hiệu quả ẩn thân

110

Loạn Ảnh Mê Thần

10

• Tạo phân thân mê hoặc kẻ địch và công kích kẻ địch

120

Độc Huyết Chú

10

• Tăng cô cơ bản nhân vật

 Tiểu Điêu kính bút