Thiên Vương

17/10/2018

Tống triều khai nguyên phồn thịnh, tứ phương dù diễm mỹ tuyệt luân nhưng nội tình hỗn nguyên bất ổn. Phía Bắc, Khai Hi nổi lên bạo loạn ở Thiểm Tây, quân Liêu liên tục tấn công biên giới. Phía Nam, tộc người Nữ Chân thừa cơ đưa ra yêu sách hà khắc với nhà Tống. Bốn bề hỗn loạn, bá tánh rơi vào cảnh lầm than khi liên tục gặp phải đạo tặc cướp bóc, chiến tranh tàn khốc.
Lúc bấy giờ ở Ba Lăng Huyện, Hạng Thiên - hậu duệ của Tây Sở Vương Hạng Vũ, dùng Kim Bài ủy thác hiệu triệu quần hùng, chọn Động Đình Hồ làm căn cứ. Nghĩa quân lấy hiệu là Thiên Vương Bang, cùng quân triều đình và nhân dân bắt đầu cuộc chiến chống nội phản, ngoại xâm. Liệu Thiên Vương có hoàn thành sứ mệnh Thiên Tử trấn an thiên hạ hay không?

Ngũ hành: Kim

Hướng tu luyện: Ngoại Công

Người thuộc Hành Kim có sức mạnh hơn người, thân thể cường tráng; khi thăng cấp sinh mạng sẽ được tăng lên rất nhanh, tác dụng khi luyện tập ngoại công cũng mạnh hơn thấy rõ. Mỗi khi sinh mạng tăng lên một cấp thì ngoại công cũng tăng lên rất nhiều.

Bản đồ môn phái

Bảng tổng hợp kỹ năng môn phái

Đẳng cấp yêu cầu

Tên kỹ năng

Hình ảnh

Điểm cấp tối đa có thể

Mô tả

1

Bá Vương Thương

 

30

• Tạo sát thương đối với mục tiêu trước mặt

• Xs tạo thụ thương

10

Đoạn Hồn Thích

 

10

• Nhanh chóng áp sát và tạo ra sát thường lên mục tiêu đó

• Xs tạo thụ thương và định thân

10

Hùng Bá Thiên Hạ

 

10

• Tăng xs tạo thụ thương và uy lực của Bá Vương Thương

20

Thiên Vương Bản Sinh

 

10

• Tăng giới hạn sinh lực và kháng tất cả cho bản thân

30

Thiên Vương Chiến Ý

 

10

• Tăng lực công và xác suất chí mạng cho nhân vật

40

Thiên Canh Chíến Khí

 

10

• Tăng tốc độ công kích và kháng tính mộc cho bản thân

50

Vương Giả Vô Địch

 

10

• Tăng xs tạo thụ thương và uy lực của Bá Vương Thương

60

Thừa Phong Phá Lăng

 

10

• Trong 1 khoảng thời gian, giảm hiệu quả của hiệu ứng bị khống chế vào bản thân khi dùng xong Đoạn Hồn Thích

65

Chiến Hồn Phá Quân

 

10

• Khi lượng sinh lực thấp, xác suất khiến bản thân vô địch

70

Phá Phủ Trầm Châu

 

10

• Khi dùng Đoạn Hồn Thích có xác suất giảm kháng tất cả của mục tiêu

75

Kinh Lôi Phá Thiên

 

10

• Phát huy công cơ bản được chồng lên khi công kích mục tiêu

80

Phá Huyết Cuồng Sát

 

10

• Tăng tốc độ công kích và uy lực của Bá Vương Thương

85

Bích Huyết Đan Tâm

 

10

• Tăng tốc độ công kích
• Giảm hiệu quả tàn phế

90

Huyết Chiến Bát Phương

 

10

• Tạo sát thương lên các mục tiêu trong phạm vi nhỏ

• Xs tạo thụ thương và kéo về

95

Ngưng Huyết Ly Hồn

 

10

• Căn cứ kẻ địch xung quanh chồng lên hiệu quả hấp huyết, né và phát huy công cơ bản

100

Vô Địch Trảm

 

10

• Tạo sát thương cực lớn theo một đường thẳng

• Xs tạo thụ thương

110

Huyết Hỏa Lôi Đình

 

10

• Tăng thêm trạng thái định thân và duy trì giảm huyết khi sử dụng Vô Địch Trảm

120

Phong Khởi Vân Dũng

 

10

• Tăng thêm uy lực khi sử dụng các kỹ năng

Tiểu Điêu