Bảo trì cập nhật Phiên Bản ngày 24/11/2017

23/11/2017

Nhằm nâng cấp hệ thống máy chủ, đáp ứng nhu cầu của quý Đại hiệp, Tiểu Điêu xin phép bảo trì toàn bộ máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song 2 với nội dung cụ thể như sau:

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu: 06h00 ngày 24/11/2017.
  • Thời gian kết thúc dự kiến: 12h00 ngày 24/11/2017.

Nội dung bảo trì

Nội dung bảo trì

  • Mở tính năng Táng Long Cốc
  • Mở tính năng Lò Luyện Võ Hồn
  • Các trang bị Danh Vọng (trang bị hiếm) có thể bán được ở  Tiệm Tùy Thân, Tiệm Dược và Tiệm Tạp Hóa
  • Mở lại tính năng Vận Tiêu, điều chỉnh hủy hoạt động x2 phần thưởng lúc 19h00 - 20h00 mỗi ngày
  • Giới hạn số lượng nhận nhiệm vụ tăng từ 20 lên 30
Lưu ý
  • Trong quá trình bảo trì cập nhật quý Đại hiệp không thể đăng nhập được vào game.

Trên con đường chinh phục thế giới Ngạo Kiếm Vô Song 2, nếu gặp phải trở ngại quý Đại hiệp có thể liên hệ một trong các kênh sau:

Tiểu Điêu