Thay đổi phần thưởng sự kiện Ân Sư Dưỡng Dục

24/11/2017

Sự kiện Ân Sư Dưỡng Dục đã được khai mở vào lúc 08h00 ngày 15/11, nhằm để tri ân các thầy cô đã cống hiến sức mình trong công cuộc trồng người. Và để giúp Đại hiệp có thêm nhiều ưu đãi khi tham gia sự kiện, Tiểu Điêu xin được bỏ Ngân Lượng ở quà cả 2 Lẵng Hoa và tăng tỷ lệ các vật phẩm khác. Chi tiết Đại hiệp hãy xem nội dung dưới đây:

Phần thưởng cập nhật

 Lẵng Hoa Ân Sư

  • Sử dụng Lẵng Hoa Ân Sư Đại hiệp sẽ ngẫu nhiên nhận một trong các phần thưởng giá trị như sau:

Tất cả các vật phẩm thưởng đều ở trạng thái khóa 

Tên vật phẩm Số lượng Hình ảnh
Nguyên Bảo Khóa 1500 1
Nguyên Bảo Khóa 2000 1
Phù Cường Hóa-I 2
Tẩy Luyện Thạch 2
Hạt Giống-I 1
Cống Hiến Sư Môn 200 1

Lẵng Hoa Kỳ Diệu

  • Sử dụng Lẵng Hoa Kỳ Diệu Đại hiệp ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm sau:

Tất cả các vật phẩm thưởng đều ở trạng thái khóa

Tên vật phẩm

Số lượng

Hình ảnh

Nguyên Bảo Khóa 2000

1

Hạt Giống-I

1

Cống Hiến Sư Môn 300

1

Đá Mở Khóa

2

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Hoạt Lực Khóa (2000) 

1

Phần thưởng trước đây

Lẵng Hoa Ân Sư

  • Sử dụng Lẵng Hoa Ân Sư Đại hiệp sẽ ngẫu nhiên nhận một trong các phần thưởng giá trị như sau:

Tất cả các vật phẩm thưởng đều ở trạng thái khóa

Tên vật phẩm

Số lượng

Hình ảnh

Nguyên Bảo Khóa 1500 1
Nguyên Bảo Khóa 2000 1
Ngân Lượng 20.000 1
Ngân Lượng 30.000 1

Phù Cường Hóa-I

2

Tẩy Luyện Thạch

2

Hạt Giống-I

1

Cống Hiến Sư Môn 200

1

Lẵng Hoa Kỳ Diệu

  • Sử dụng Lẵng Hoa Kỳ Diệu Đại hiệp ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm sau:

Tất cả các vật phẩm thưởng đều ở trạng thái khóa

Tên vật phẩm

Số lượng

Hình ảnh

Nguyên Bảo Khóa 2000

1

Ngân Lượng 30000

1

Hạt Giống-I

1

Cống Hiến Sư Môn 300

1

Đá Mở Khóa

2

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Hoạt Lực Khóa (2000) 

1

Xem thêm

 

 Tiểu Điêu