THÔNG BÁO LỖI SỰ KIỆN TIÊU PHÍ

03/06/2024

Đại Hiệp thân mến,

Tiểu Điêu xin thông báo đến quý Đại Hiệp, sự kiện Tiêu Phí hiện đang bị dính log của sự kiện Tiêu Phí cũ, dẫn tới người chơi tiêu phí mốc cũ sẽ không nhận được thưởng mà phải tiêu vượt mốc sự kiện mới nhận được thưởng.

BQT sẽ tiến hành đóng sk tiêu phí và hỗ trợ thủ công quà tiêu phí cho sk tiêu phí ngày 01-10/06

Quý Đại Hiệp vui lòng điền thông tin TẠI ĐÂY để được hỗ trợ.

lưu ý: Sk tiêu phí 11-20/06 sẽ được đóng và mở trong phiên bản kế tiếp ( dự kiến 13/06)

Tiểu Điêu rất mong Đại hiệp thông cảm cho sự bất tiện này.

Mọi khó khăn, thắc mắc Đại hiệp hãy liên hệ qua các kênh sau nhé:

Tiểu Điêu.