TỔNG KẾT BXH ĐUA TOP TIÊU PHÍ SIÊU THƯỞNG THÁNG 07/2024

08/07/2024

Đại hiệp thân mến!

Những cái tên cực Hot đã xuất hiện trên bảng vàng sau khi kết thúc chuỗi sự kiện Siêu Thưởng Tháng 07. Thông tin chi tiết như sau:

BXH Đua TOP Tiêu Phí 03-07/07

TOP

Tên nhân vật Điểm
1 LuyênThuyên 300012
2 xoxDiêmVươngxox 200160
3 PhaiTheThoiiii 136049
4 LiIIyPichu  113960
5 NgựaÔng 83699
  • Xin được chúc mừng các Đại Hiệp có tên trong danh sách chuỗi sự kiện Đua TOP Tiêu Phí
  • Hãy cùng xem phần thưởng trong sự kiện là gì?
  • Lưu ý:

Lưu ý :

Người chơi nếu không gửi yêu cầu đăng ký phần thường, sau khi đã phát quà đăng ký nếu đủ điều kiện vào top 5 sẽ không nhận được quà đua top.

Phần thưởng Đua Top máy chủ còn lại

Top

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Top 1

Tình Kim Cao Cấp ( máy chủ chưa mở tính năng LPT cao cấp sẽ chuyển thành Tinh Kim)

1

khóa

Lệnh Mở ô đồng đội

2

khóa

Đồng Chí Tôn

10

khóa

Thiệp chiêu mộ đồng đội

100

khóa

Túi chọn tài nguyên

100

khóa

Toái tùy chọn

3

khóa

Top 2

Tình Thần Sa

1

khóa

Lệnh Mở ô đồng đội

1

khóa

Đồng Chí Tôn

5

khóa

Thiệp chiêu mộ đồng đội

50

khóa

Túi chọn tài nguyên

50

khóa

Túi chọn Toái Hiếm 4

3

khóa

Top 3-5

Đồng Chí Tôn

5

khóa

Đồng Kiều Sở

20

khóa

Túi chọn tài nguyên

20

khóa

Túi chọn Toái Hiếm 4

1

khóa

 

Phần thưởng Đua Top (máy chủ Bá Đao)

Top

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Top 1

Cống Hiến sư môn 5v 

3

khóa

Lệnh Mở ô đồng đội

1

khóa

Đồng Chí Tôn

5

khóa

Thiệp chiêu mộ đồng đội

50

khóa

Túi chọn tài nguyên

50

khóa

Túi chọn Toái Hiếm 4

3

khóa

Top 2

Cống Hiến sư môn 5v 

1

khóa

Lệnh Mở ô đồng đội

1

khóa

Đồng Chí Tôn

5

khóa

Thiệp chiêu mộ đồng đội

30

khóa

Túi chọn tài nguyên

30

khóa

Túi chọn Toái Hiếm 4

2

khóa

Top 3-5

Đồng Chí Tôn

3

khóa

Đồng Kiều Sở

10

khóa

Túi chọn tài nguyên

20

khóa

Túi chọn Toái Hiếm 4

1

khóa