TỔNG KẾT BXH ĐUA TOP TIÊU PHÍ SỰ KIỆN SIÊU THƯỞNG THÁNG 6

05/06/2023

Đại hiệp thân mến!

Những cái tên CỰC HOT đã xuất hiện trên bảng vàng sau khi kết thúc chuỗi sự kiện mừng Đại Lễ . Thông tin chi tiết như sau:

BXH Đua TOP Tiêu Phí 01-04/06

TOP

Tên nhân vật Điểm
1 TừĐồNhiên 517999
2 DươngBấtKhí 433630
3 ZxĐộcCôLãngTửxZ 162107
4 Seron 133462
5 oXoVstaroXo 78650
  • Xin được chúc mừng các Đại Hiệp có tên trong danh sách chuỗi sự kiện Đua TOP Tiêu Phí
  • Hãy cùng xem phần thưởng trong sự kiện là gì?

Lưu ý :

Người chơi nếu không gửi yêu cầu đăng ký phần thường, sau khi đã phát quà đăng ký nếu đủ điều kiện vào top 5 sẽ không nhận được quà đua top.

Phần thưởng Đua Top (máy chủ Kim Kiếm đến Thần Kiếm)

Top

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Top 1

Tình Kim Cao Cấp ( máy chủ chưa mở tính năng LPT cao cấp sẽ chuyển thành Tinh Kim)

1

khóa

Lệnh Mở ô đồng đội

2

khóa

Đồng Chí Tôn

10

khóa

Thiệp chiêu mộ đồng đội

100

khóa

Túi chọn tài nguyên

100

khóa

Toái tùy chọn

3

khóa

Top 2

Tình Thần Sa

1

khóa

Lệnh Mở ô đồng đội

1

khóa

Đồng Chí Tôn

5

khóa

Thiệp chiêu mộ đồng đội

50

khóa

Túi chọn tài nguyên

50

khóa

Túi chọn Toái Hiếm 4

3

khóa

Top 3-5

Đồng Chí Tôn

5

khóa

Đồng Kiều Sở

20

khóa

Túi chọn tài nguyên

20

khóa

Túi chọn Toái Hiếm 4

1

khóa

Phần thưởng Đua Top (máy chủ Ma Kiếm)

Top

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Top 1

Cống Hiến sư môn 5v 

3

khóa

Lệnh Mở ô đồng đội

1

khóa

Đồng Chí Tôn

5

khóa

Thiệp chiêu mộ đồng đội

50

khóa

Túi chọn tài nguyên

50

khóa

Túi chọn Toái Hiếm 4

3

khóa

Top 2

Cống Hiến sư môn 5v 

1

khóa

Lệnh Mở ô đồng đội

1

khóa

Đồng Chí Tôn

5

khóa

Thiệp chiêu mộ đồng đội

30

khóa

Túi chọn tài nguyên

30

khóa

Túi chọn Toái Hiếm 4

2

khóa

Top 3-5

Đồng Chí Tôn

3

khóa

Đồng Kiều Sở

10

khóa

Túi chọn tài nguyên

20

khóa

Túi chọn Toái Hiếm 4

1

khóa

Lưu ý