Chiến Trường Liên Server - Lưu Sa Vực

04/01/2019

Cuộc chiến giữa Nghĩa Quân và Triều Đình ngày càng gay cấn, bất phân thắng bại. Không thể tiếp tục mãi ở thế giằng co, Tướng Quân 2 bên liền hẹn ước điều quân giao chiến tại chiến trường mới - chiến trường Lưu Sa Vực.

Kính mời Đại hiệp hãy đến với chiến trường hoàn toàn mới được cập nhật tại phiên bản mới Độc Cô Cầu Bại tháng 01/2019.

 

 

Điều kiện tham gia

♦ Phạm vi: Tất cả máy chủ

♦ Nhân vật: Đạt cấp 60 trở lên

♦ Tất cả người tham gia thống nhất cấp bậc bằng nhau, hệ thống căn cứ vào giới tính của người tham gia và trang bị môn phái phát đưa cho người chơi sử dụng

♦ Mỗi thứ 3, 6 hàng tuần, số người tham gia tối thiểu 10 người tối đa 24 người cho 1 trận đánh

♦ Để báo danh chiến trường Lưu Sa Vực cần có vật phẩm sau:

Vật phẩm

Hình ảnh

Nguồn gốc và công dụng

Lưu Sa Lệnh

 

♦ Mua tại Trân Bảo Các

♦ Giá 169 Nguyên Bảo hoặc 1688 Nguyên Bảo Khóa

♦ Dùng để báo danh tham gia chiến trường Lưu Sa Vực, tối đa 2 lần/1 ngày

Lưu Kim Lệnh

 

♦ Mua tại Trân Bảo Các

♦ Giá 169 Nguyên Bảo

♦ Sau khi đã báo danh 2 lần, dùng Lưu Kim Lệnh sẽ tăng thêm 1 lần báo danh

Thời gian sự kiện

♦ Vào lúc 14:05, 16:05, 19:05 ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần

♦ Báo danh tại NPC:

NPC

Vị trí

 

 749,310

Dương Châu

Cách chơi

♦ Sau khi mở thi đấu, người chơi hai bên ngẫu nhiên phân phối đến 2 trận doanh

♦ Cứ cách một khoảng thời gian, giữa bản đồ sẽ làm mới 1 cờ (thời gian tồn tại của 1 cờ: 3 phút), đội nào đoạt cờ thì mới kích khởi sự kiện, trong vòng 3 phút không đoạt được cờ thì cờ tự động biến mất. Sau khi hai bên đoạt cờ thành công, có thể nhận 300 điểm thế lực và sẽ kích khởi 1 sự kiện

♦ Khi điểm thế lực của phe nào đạt 2000 điểm trước, sẽ giành chiến thắng.

Thưởng tích điểm cần có tư chất người chơi Anh Hùng mới có thể nhận được 

Khu vực tranh đoạt quân kỳ để kích mở sự kiện có lợi thế cho quân mình

♦ Trong Chiến Trường bao gồm 3 sự kiện: Diệt Mật Thám, Hộ Tống Tướng Quân, Tranh Đoạt Quân Kỳ

Bảo vệ Mật Thám của phe mình

 

 
Tranh đoạt quân kỳ

 

Tiêu diệt Nguyên Soái đối phương

♦ Những sự kiện trên có tầm ảnh hưởng qua lại với nhau, vì thế người chơi cần cố gắng hoàn thành thật tốt mỗi sự kiện để có thể giành chiến thắng ở chiến trường.

♦ Tiêu diệt người chơi đối phương trong thời gian diễn ra 4 sự kiện: Tranh Đoạt Quân Kỳ; bảo vệ Mật Thám của phe mình, tiêu diệt Mật Thám đối phương; bảo vệ Nguyên Soái của phe mình; bảo vệ Quân kỳ của mình, hoặc tiêu diệt Quân kỳ đối phương thì sẽ nhận được tích điểm cá nhân. Nếu tiêu diệt ngoài thoài gian sự kiện này thì không nhận được tích điểm.

♦ Căn cứ tích điểm cao thấp để phân định thắng thua giữa 2 thế lực. (Hoặc thế lực nào đạt đến số điểm yêu cầu trước trước thì sẽ giành chiến thằng).

♦ Bên thắng mỗi người được 50 tích điểm, bên thua mỗi người được 30 tích điểm

Giới thiệu 3 sự kiện 

Tên sự kiện

Nội dung

Diệt Mật Thám

♦ Bản đồ sẽ làm mới 2 mật thám phe địch và phe mình

♦ Trong thời gian hạn định diệt mật thám phe địch có thể nhận tích điểm thế lực

♦ Trong thời gian hạn định bảo vệ mật phám phe mình không bị diệt có thể nhận tích điểm thế lực

Hộ tống Tướng Quân

♦ Bản đồ sẽ làm mới 1 Tướng Quân, người chơi phe mình chỉ cần hộ tống đến địa điểm cố định sẽ nhận được tích điểm thế lực

♦ Người chơi phe địch chỉ cần trong thời gian hạn định hoặc diệt Tướng Quân trước khi Tướng Quân đến địa điểm chỉ định, có thể nhận tích điểm thế lực

Đoạt Quân Kỳ

♦ Gần đại bản doanh phe địch sẽ làm mới 10 Quân Kỳ, mỗi diệt 1 Quân Kỳ có thể nhận dược tích điểm thế lực

♦ Người chơi phe địch chỉ cần trong thời gian hạn định bảo hộ Quân Kỳ thành công, căn cứ số Quân Kỳ còn lại có thể nhận tích điểm thế lực khác nhau

Phần thưởng

♦ Mỗi lần tham gia sẽ nhận được phần thưởng tùy theo thứ hạng trong chiến trường.

Kết quả

Nhận được

Thắng lợi

Người chơi có thể chọn 1 trong các phần thưởng sau :

♦ 6 Tẩy Luyện Thạch

♦ 50000 Ngân Lượng

♦ 3000 Hoạt Lực

♦ 500 Cống Hiến Sư Môn

Thất bại

Người chơi có thể chọn 1 trong các phần thưởng sau :

♦ 3 Tẩy Luyện Thạch

♦ 25000 Ngân Lượng

♦ 1500 Hoạt Lực

♦ 240 Cống Hiến Sư Môn

♦ Mỗi tháng dựa theo BXH tích điểm cá nhân để phát thêm phần thưởng tháng

Xếp hạng

Đạo cụ thưởng 1

Đạo cụ thưởng 2

Đạo cụ thưởng 3

Đạo cụ thưởng 4

Đạo cụ thưởng 5

1

50 Mảnh Trang bị Truyền Thuyết Hộ Oản

20 Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

2 Đồng Chí Tôn

20 Hồng Liên

Tôn hiệu mang thuộc tính: Lưu Sa Chí Tôn (Hạn 15 ngày)

2

30 Mảnh Trang bị Truyền Thuyết Hộ Oản

15 Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

1 Đồng Chí Tôn

15 Hồng Liên

 

3

20 Mảnh Trang bị Truyền Thuyết Hộ Oản

10 Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

1 Đồng Chí Tôn

10 Hồng Liên

 

4 - 10

10Mảnh Trang bị Truyền Thuyết Hộ Oản

5 Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

7 Đồng Kiều Sở

5 Hồng Liên

 

Ngoài ra người Chơi Anh Hùng có Thể nhận được thêm phần thưởng Mốc Điểm

Xếp hạng

Đạo cụ thưởng 1

Đạo cụ thưởng 2

Đạo cụ thưởng 3

Đạo cụ thưởng 4

Đạo cụ thưởng 5

2001-3000

1 Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Tất cả)

10 Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

5 Đồng Kiều Sở

5 Hồng Liên

10 Trúc Khí Đan

1001-2000

3 Thẻ Đồng Đội 3 Sao Ngẫu Nhiên (Tất cả)

5 Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

3 Đồng Kiều Sở

5 Hồng Liên

8 Trúc Khí Đan

500-1000

10 Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên7571

5 Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

15 Đồng Quần Hùng

5 Hồng Liên

5 Trúc Khí Đan

Lưu ý
  • Đều đạt hơn 2000 điểm khi kết thúc chiến trường thì hệ thống sẽ ngẫu nhiên phân ra đội chiến thắng
  • Người chơi khi đang trong trận sẽ không thể xem chiến báo, tích điểm cá nhân sẽ tính theo cơ chế thắng thua

Mảnh Kim Thạch Trang Bị truyền thuyết Hộ oản dùng để nâng cấp trang bị sử Thi lên trang bị truyền thuyết

Sau đây là 1 số hình ảnh vật phẩm trang bị truyền Thuyết liên quan

  • Mảnh Kim Thạch trang bị truyền thuyết

  • Trang bị Truyền Thuyết

  • Tôn hiệu Lưu Sa Vực

  • Kỹ năng Trang Bị Truyền Thuyết

 Tiểu Điêu