GIANG HỒ LỆNH

11/10/2021

Giang Hồ Lệnh mở ra một trang sử huy hoàng mới cho thế giới NKVS2.

Đại hiệp sẽ được trải nghiệm những chuỗi nhiệm vụ tuần, tháng hết sức phong phú đa dạng, nhận được vô vàn quà tặng, đủ sức mê hoặc bất cứ ai. Và chắc chắn, với Giang Hồ Lệnh, một thế giới NKVS2 sôi nổi chưa từng có sẽ xuất hiện vị Minh Chủ mới tại thế giới NKVS2 này!

Thời gian

- Cách vào giao diện Giang Hồ Lệnh: ở khu vực các icon sự kiện mới nhất ở màn hình chính, chọn Giang Hồ Lệnh để mở.

 

Nội dung

Giao diện Giang Hồ Lệnh gồm 4 phần: 

Thưởng Giang Hồ Lệnh

- Mỗi lần Giang Hồ Lệnh lên cấp sẽ nhận được thưởng: Cấp cao nhất của lệnh bài là cấp 50, mỗi 20 Tích Điểm có thể tăng lên 1 cấp, mỗi cấp có thưởng khác nhau bao gồm Giang Hồ Tệ dùng để đổi thưởng ở giao diện Tiệm Thưởng.

- Có 2 loại thưởng:

Thưởng thông thường khi hoàn thành nhiệm vụ

Thưởng nâng cao bao gồm thưởng thông thường và thưởng khi sử dụng Nhất Thống Giang Hồ Lệnh 

 

 

- Thông qua nút Mua để kích hoạt Nhất Thống Giang Hồ Lệnh với giá 6888 Vàng. 

 

 

Khiêu Chiến Mỗi Tuần

- Mỗi chia thành 4 tuần, mỗi tuần có nhiệm vụ khiêu chiến khác nhau, nếu hoàn thành khiêu chiến xong có thể nhận được Tích Điểm tương ứng tăng cấp Giang Hồ Lệnh, nhận được nội dung thưởng tương ứng.

♦ Tuần 1 mở nội dung khiêu chiến của tuần 1.

♦ Tuần 2 mở nội dung khiêu chiến của tuần 2, đồng thời có thể hoàn thành nội dung khiêu chiến chưa hoàn thành của tuần 1.

♦ Tuần 3 mở nội dung khiêu chiến của tuần 3, đồng thời có thể hoàn thành nội dung khiêu chiến chưa hoàn thành của tuần 1, tuần 2.

♦ Tuần 4 mở nội dung khiêu chiến của tuần 4, đồng thời có thể hoàn thành nội dung khiêu chiến chưa hoàn thành của tuần 1, 2, 3.( Tuần 4 máy chủ mới Vũ Phượng có một số nhiệm vụ không thể hoàn thành do chưa tới trục thời gian)

 

- Hoàn thành xong toàn bộ điều kiện mục tiêu của mỗi tuần, có thể nhận được thưởng khiêu chiến 1 tuần. 

 

 

Khiêu chiến Mùa Đấu

- Mỗi mùa hoàn thành xong các nhiệm vụ có thể nhận được Tích Điểm tương ứng tăng cấp Giang Hồ Lệnh.

 

 

- Hoàn thành tất cả nhiệm vụ mùa có thể nhận được Rương Mùa Đấu.

- Nếu mùa đấu kết thúc người chơi không nhận rương thì rương sẽ không còn giá trị. 

Tiệm thưởng

- Dùng Giang Hồ Tệ có được từ việc tăng cấp Giang Hồ Lệnh nhận thưởng để đổi các vật phẩm mong muốn.

- Một số vật phẩm sẽ có giới hạn số lần đổi trong mỗi mùa.