Hệ Thống Võ Kỹ

18/10/2018

Các anh hùng hảo hán trong thiên hạ "kẻ tám lạng, người nửa cân", nên mỗi bước đi trên con đường trở thành Minh Chủ Võ Lâm đều được tính toán một cách cẩn trọng. Vì thế, với sự xuất hiện của tính năng Võ Kỹ, "bàn cờ" chiến lược lại càng trở nên cam go hơn khi game thủ có hàng ngàn cách build điểm kỹ năng cho nhân vật của mình, mạnh hay yếu đôi khi chỉ hơn nhau 1 điểm.

Giao Diện Chính

Cách sở hữu Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

 • Đánh boss Thủ Lĩnh Hiếm có xác xuất nhận được (trạng thái khóa)

 • Mua tại trân bảo các giá 400 NB, giới hạn 1 người mua 5 vật phẩm /1 ngày.
 • Quý nhân sỹ có thể đến gặp NPC mở khóa thể thay đổi trạng thái khóa thành không khóa 1 Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh cần 2 đá mở khóa.

Các kỹ năng trong hệ thống Võ Kỹ

Chỉ Số

Cấp tối đa

Chỉ số tăng mỗi cấp

Hình ảnh

Giới hạn Sinh lực

10

200

Thể Chất

10

10

Thân Pháp

10

10

Số điểm chính xác

10

20

Số điểm né

10

20

Số điểm Kháng né

10

20

Số điểm Chí mạng

10

20

Số điểm Né Chí mạng

10

20

Số điểm Công cơ bản

10

50

Phòng ngự chí mạng %

10

0.01

Xác suất tạo trạng thái Ngũ Hành

10

20

Thời gian tạo trạng thái Ngũ Hành

10

20

Tất cả kháng tính

10

15

Công kích Kim

10

25

Công kích Mộc

10

25

Công kích Thủy

10

25

Công kích Hỏa

10

25

Công kích Thổ

10

25

 Cách tăng Kỹ năng Võ Kỹ

 • Trong giao diện Kỹ năng (F3), giao diện Võ Kỹ .
 • Nhấp “Tăng cấp” tốn 1 Thiên Kiêu Lệnh, tăng 1000 điểm Kinh Nghiệm Võ Kỹ, hoặc nhấp phải Thiên Kiêu Lệnh, cũng có thể tốn Thiên Kiêu Lệnh tăng điểm Kinh Nghiệm, có thể sử dụng số lượng lớn.
 • Khi thanh kinh nghiệm Võ Kỹ đầy sẽ nhận được 1 điểm Võ Kỹ.

 • Người chơi có thể dùng điểm Võ Kỹ này để tăng các chỉ số theo từng hệ phái và chỉ số tùy chọn.
 • Người chơi nếu muốn thay đổi chỉ số hoặc hệ phái thì có thể dùng Võ Kỹ Tẩy Tủy Lệnh: mua tại trân bảo các giá 3999 NB để tẩy và thay đổi.

Võ Kỹ Tẩy Tủy Lệnh

Đặc biệt

Khi người chơi đạt cấp Võ Kỹ nhất định sẽ được tăng thêm chỉ số cực mạnh:

 • Người chơi đạt level 20 sẽ được cộng thêm chỉ số: + 20% Giới Hạn Sinh Lực.
 • Người chơi đạt level 40 sẽ được cộng thêm chỉ số: + 10% Lực Phòng.
 • Người chơi đạt level 60 sẽ được cộng thêm chỉ số: + 5% Lực Công.
 • Người chơi đạt level 80 sẽ được cộng thêm chỉ số: + 20% Phòng Chí Mạng.
 • Người chơi đạt level 100 sẽ được cộng thêm chỉ số: + 15% Sát Thương Chí Mạng.