Kỹ Năng Trang Bị Truyền Thuyết

04/01/2019

Trang bị vũ khí cấp truyền thuyết cường đại, không chỉ là thuộc tính tăng lên trên diện rộng, mà còn trang bị thêm 20 kĩ năng cường hãn có thể dùng hai từ "biến thái" để hình dung kĩ năng đặc thù của trang bị vũ khí truyền thuyết này.

Cách sở hữu trang bị Truyền thuyết

 • Người chơi có thể thông qua tham gia sự kiện tính năng phụ bản Vạn Danh Cốc để thu thập nguyên Liệu nâng cấp trang bị Sử Thi lên trang bị truyền thuyết
 • Khi sở hữu trang bị vũ khí truyền thuyết người chơi có cơ hội nâng cao lực chiến với các Kỹ năng chủ động hỗ trợ người chơi trong quá trình PK cũng như dame Boss

Các vật phẩm liên quan

 Vật Phẩm

 Hình Ảnh

Hiệu dụng

Trùng Sinh Thư

Dùng để trùng Sinh Kỹ Năng Vũ Khí truyền thuyết, có bán tại trân bảo các giá bán 8999 NB

Cường Hóa Thư

Dùng để cường hóa Kỹ năng Vũ Khí Trang bị Truyền Thuyết , có bán tại trân bảo các giá 688 NB

Kỹ Năng Thư Tàn Quyển

Tham Gia các hoạt động tính năng Bí Cảnh, Thủ Lĩnh Hiếm, CTVL có cơ hội nhận được, dùng để Ghép thành vật phẩm Kỹ Năng Thư cùng loại

 

Cường Hóa Thư Tàn Quyển

Tham Gia các hoạt động tính năng Thủ Lĩnh Hiếm, CTVL có cơ hội nhận được, dùng để Ghép thành vật phẩm Cường Hóa Thư 

 

 • Khi cường hóa, thay đổi và trùng sinh kỹ năng ngoài các vật phẩm liên quan thì cũng cần có số lượng lớn Nguyên Bảo Khóa, Ngân lượng và Kinh Nghiệm để tiến hành thao tác
Lưu ý:
 • Số lần hạn chế đổi kỹ năng mỗi ngày tối đa 3 lần, không thể tăng thêm, trùng sinh không giới hạn số lần
 • Không giới hạn số lần cường hóa mỗi ngày
 • Sau khi trùng sinh bảo lưu cấp kỹ năng đó
 • Khi chuyển đổi loại vũ khí, loại và cấp kỹ năng có thể dịch chuyển mà không tổn thất

Kỹ năng

 • Trang bị truyền thuyết gồm 20 loại Kỹ năng, tất cả Kỹ năng đều là Kỹ năng chủ động

 

Hình ảnh Kỹ năng

Hình Ảnh Kỹ năng Thư

Loại Kỹ Năng

Hiệu Quả Kỹ năng

Truyền Thuyết-Bá Thể

Không chịu trạng thái xấu

Thời gian duy trì cấp 1 : 2s thời gian hồi 40s

Thời gian duy trì cấp 10 :5s thời gian hồi 20s

Truyền Thuyết-Cuồng Bạo

Tăng công tốc

Thời gian duy trì cấp 1 : 2s

Công Tốc +10, thời gian hồi 50s

Thời gian duy trì cấp 10 :5s

Công Tốc +20,thời gian hồi 30s

Truyền Thuyết-Duệ

Tăng công cơ bản

Thời gian duy trì cấp 1 : 2s

Công cơ bản +2000

Thời gian hồi 50s

Thời gian duy trì cấp 10 :5s

Công cơ bản +5000

Thời gian hồi 30s

Truyền Thuyết-Bạo

Tăng Chí Mạng

Thời gian duy trì cấp 1 : 2s

Chí Mạng +500

Thời gian hồi 50s

Thời gian duy trì cấp 10 :5s

Chí Mạng +1000

Thời gian hồi 30s

Truyền Thuyết-Phần

Tăng Sát Thương Chí Mạng

Thời gian duy trì cấp 1 : 2s

Sát Thương Chí Mạng +20%

Thời gian hồi 50s

Thời gian duy trì cấp 10 :5s

Sát Thương Chí Mạng +50%

Thời gian hồi 30s

Truyền Thuyết-Công

Tăng Năng Lực Công Kích

Thời gian duy trì cấp 1 : 2s

Lực Công +10%

Thời gian hồi 50s

Thời gian duy trì cấp 10 :5s

Lực Công +20%

Thời gian hồi 30s

Truyền Thuyết-Phệ Hồn

Tăng hiệu quả Công kích hấp huyết

Thời gian duy trì cấp 1 : 2s

Hiệu quả Công kích hấp huyết +10%

Thời gian hồi 50s

Thời gian duy trì cấp 10 :5s

Hiệu quả Công kích hấp huyết +20%

Thời gian hồi 30s

Truyền Thuyết-Hiến Tế

Hiến tế (Cứ 1,1 giây tạo sát thương với mục tiêu xung quanh mình, duy trì 5 giây; lượng sát thương: Phát huy công cơ bản)

Thời gian duy trì cấp 1 : 5s

Phát huy công cơ bản 30%

Thời gian hồi 60s

Thời gian duy trì cấp 10 :5s

Phát huy công cơ bản 50%

Thời gian hồi 40s

Truyền Thuyết-Chiến Thần

Tạo sát thương Thần Thánh với mục tiêu trên đường

Thời gian duy trì cấp 1: dùng 1 lần

Sát Thương +20000

Thời gian hồi 60s

Thời gian duy trì cấp 10 :dùng 1 lần

Sát Thương +50000

Thời gian hồi 20s

Truyền Thuyết-Hỗn Độn

Tạo choáng cho mục tiêu trên đường

Thời gian duy trì cấp 1: dùng 1 lần

Choáng 1.5s

Thời gian hồi 60s

Thời gian duy trì cấp 10 :dùng 1 lần

Choáng 3s

Thời gian hồi 20s

Truyền Thuyết-Ngũ Hành

Tăng xác suất bản thân tấn công gây ra trạng thái Ngũ Hành

Thời gian duy trì cấp 1 : 2S

Xác xuất tạo trạng thái Ngũ Hành +500

Thời gian hồi 60s

Thời gian duy trì cấp 10 :5S

Xác xuất tạo trạng thái Ngũ Hành +1000

Thời gian hồi 30s

Truyền Thuyết-Dương

Tăng giới hạn Sinh Lực

Thời gian duy trì cấp 1 : 2s

Tăng Sinh Lực +5000

Thời gian hồi 60s

Thời gian duy trì cấp 10 :5s

Tăng Sinh Lực +10000

Thời gian hồi 30s

Truyền Thuyết-Bất Động

Tăng năng lực phòng ngự

Thời gian duy trì cấp 1 : 2s

Lực Phòng + 10%

Thời gian hồi 60s

Thời gian duy trì cấp 10 :5s

Lực Phòng + 20%

Thời gian hồi 30s

Truyền Thuyết-Kiên Nhẫn

Tăng phòng chí mạng

Thời gian duy trì cấp 1 : 2s

Phòng Chí Mạng + 30%

Thời gian hồi 60s

Thời gian duy trì cấp 10 :5s

Phòng Chí Mạng + 50%

Thời gian hồi 30s

Truyền Thuyết-Linh

Tăng điểm né

Thời gian duy trì cấp 1 : 2s

Né Đòn +200

Thời gian hồi 60s

Thời gian duy trì cấp 10 :5s

Né Đòn +500

Thời gian hồi 30s

Truyền Thuyết-Tịnh

Tăng né chí mạng

Thời gian duy trì cấp 1 : 2s

Né Chí Mạng +100

Thời gian hồi 60s

Thời gian duy trì cấp 10 :5s

Né Chí Mạng +300

Thời gian hồi 30s

Truyền Thuyết-Phản

Tăng phản đòn

Thời gian duy trì cấp 1 : 2s

Tăng phản đòn  + 5%

Thời gian hồi 60s

Thời gian duy trì cấp 10 :5s

Tăng phản đòn  + 10%

Thời gian hồi 30s

Truyền Thuyết-Trấn

Tăng kháng tính phản đòn

Thời gian duy trì cấp 1 : 2s

Kháng phản đòn  + 10%

Thời gian hồi 60s

Thời gian duy trì cấp 10 :5s

Kháng phản đòn  + 30%

Thời gian hồi 30s

Truyền Thuyết-Toàn

Tăng 4 loại điểm tiềm năng

Thời gian duy trì cấp 1 : 3s

Tiềm năng 4 loại  +30

Thời gian hồi 60s

Thời gian duy trì cấp 10 :10s

Tiềm năng 4 loại  +50

Thời gian hồi 40s

Truyền Thuyết-Kháng

Tăng Kháng tất cả

Thời gian duy trì cấp 1 : 3s

Kháng tất cả   +500

Thời gian hồi 60s

Thời gian duy trì cấp 10 :10s

Kháng tất cả   +1000

Thời gian hồi 40s

Cường Hóa Kỹ năng

Cấp

Số lần cường hóa đến tăng cấp cần tiến hành

Nguyên Bảo Khóa mỗi lần cường hóa cần tốn

Ngân Lượng mỗi lần cường hóa cần tốn

EXP mỗi lần cường hóa cần tốn

Số lượng Cường Hóa Thư mỗi lần cường hóa cần tốn

1

1

10000

100000

5000000

10

2

2

15000

200000

10000000

20

3

3

20000

300000

15000000

30

4

4

30000

400000

20000000

40

5

5

35000

500000

25000000

50

6

6

50000

600000

30000000

60

7

7

60000

700000

35000000

70

8

8

80000

800000

40000000

80

9

9

100000

900000

45000000

90

Trùng Sinh Kỹ năng

Cấp

Nguyên Bảo Khóa mỗi lần trùng sinh cần tốn

Ngân Lượng mỗi lần trùng sinh cần tốn

EXP mỗi lần trùng sinh cần tốn

Số lượng Trùng Sinh Thư mỗi lần trùng sinh cần tốn

1

10000

1000000

5000000

1

2

20000

2000000

10000000

1

3

30000

3000000

15000000

2

4

40000

4000000

20000000

2

5

50000

5000000

25000000

3

6

60000

6000000

30000000

3

7

70000

7000000

35000000

4

8

80000

8000000

40000000

4

9

90000

9000000

45000000

5

10

100000

10000000

50000000

5

Thay Thế Kỹ Năng

Cấp

Nguyên Bảo Khóa mỗi lần thay đổi cần tốn

Ngân Lượng mỗi lần thay đổi cần tốn

EXP mỗi lần thay đổi cần tốn

Số lượng Kỹ Năng Thư mỗi lần thay đổi cần tốn

1

10000

1000000

5000000

1

2

20000

2000000

10000000

1

3

30000

3000000

15000000

1

4

40000

4000000

20000000

1

5

50000

5000000

25000000

1

6

60000

6000000

30000000

1

7

70000

7000000

35000000

1

8

80000

8000000

40000000

1

9

90000

9000000

45000000

1

10

100000

10000000

50000000

1

Cách sở hữu Kỹ Năng

 • Người chơi thu thập Tàn Quyển Kỹ Năng (mỗi loại Kỹ năng sẽ có 4 tàn quyển từ 1 đến 4) tiến hành ghép sẽ nhận được Kỹ Năng Thư tương ứng
 • Nhấp phải sử dụng Kỹ Năng Thư để mở giao diện ép Kỹ năng

 • Khi ép Kỹ năng sẽ tốn Nguyên Bảo, Ngân Lượng và Kinh Nghiệm tùy theo Cấp độ cường hóa
 • Có thể sử dụng Trùng Sinh Thư mua tại Trân Bảo Các để trùng sinh ngẫu nhiên nhận Kỹ năng
 • Có thể thu thập các Tàn Quyền Kỹ Năng khác để tiến hành thay đổi