Linh Phách Tọa Kỵ

15/10/2022

Đại Hiệp thân mến,

Trên chặng đường hành tẩu giang hồ, ai mà chẳng mong muốn sở hữu những món trang bị tối tân, thời thượng. Vừa hay, trong phiên bản lần này, Ngạo Kiếm Vô Song II sẽ cập nhật thêm một loại Linh Thạch mới, có thể giúp Đại Hiệp đạt được mong muốn của mình - Linh Phách Tọa Kỵ Mới.

Để sở hữu loại Linh Phách Thạch này, hãy cùng Muội chờ đợi trong thời gian tới nhé !

Lưu ý: Tính năng này sẽ được update sớm trong phiên bản tới 

Công thức

- Linh Thạch 6 có thể tiến bậc lên Linh Phách Thạch

Trân Các bán Tinh Thần Sa Tọa Kỵ giá 9900 Nguyên Bảo

Trân Các bán Tinh Kim Tọa Kỵ giá 19999 Nguyên Bảo

Linh Thạch Tọa Kỵ lv6+ Tinh Kim Tọa Kỵ = Linh Phách Thạch lv1( có thể tiến bậc lên lv2)

 

- Để tiến bậc lên Linh Phách Thạch Tọa Kỵ lv1

Linh Phách Thạch lv1( có thể tiến bậc lên lv2) + Tinh Thần Sa Tọa Kỵ = Linh Phách Thạch Tọa Kỵ lv1 (có thể tiến bậc lên lv3)

 

- Tương tự, từ lv2 đến lv3 và đến lv10 đều tốn Tinh Thần Sa Tọa Kỵ ở mỗi cấp.

Tài nguyên

Hoạt lực

- Linh Phách Thạch từ lv1 - lv5 tốn: 750000 Hoạt Lực

- Linh Phách Thạch từ lv6 - lv10 tốn: 1200000 Hoạt Lực

(Tiến bậc tốn Toái nguyên liệu + hoạt lực)

Toái thôn tính lv1

9 toái nguyên liệu

Toái thôn tính lv2

10 toái nguyên liệu

Toái thôn tính lv3

11 toái nguyên liệu

Toái thôn tính lv4

12 toái nguyên liệu

Toái thôn tính lv5

13 toái nguyên liệu

Toái thôn tính lv6

14 toái nguyên liệu

Toái thôn tính lv7

15 toái nguyên liệu

Toái thôn tính lv8

15 toái nguyên liệu

Toái thôn tính lv9

15 toái nguyên liệu

Toái thôn tính lv10

15 toái nguyên liệu

 

 Vật phẩm cần để nâng cấp

Nguyên Liệu

Tinh Kim Tọa Kỵ

Tinh thần Sa Tọa Kỵ

Linh Thạch lv6

Toái thôn phệ ( toái cùng loại )