Mở rộng võ kỹ

15/10/2022

Đại Hiệp thân mến,

Giang hồ Ngạo Kiếm vô cùng rộng lớn, đồng thời võ học bát đại tinh thâm, trải qua thời gian dài tu luyện hầu hết nhân vĩ võ lâm đều đã tinh thông võ học thượng thừa, thế nhưng với sự xuất hiện của Võ Kỹ sẽ tạo nên sự đa dạng trong việc phối hợp và vận dụng chiêu thức trong những trận đấu nảy lửa, hứa hẹn sẽ đem lại trải nghiệm đầy kịch tính và hấp dẫn. Đặc biệt, trong phiên bản này, Võ Kỹ sẽ được phát triển đến cấp 200.

Hãy cùng muội tìm hiểu ngay nhé!!!

Mở rộng Võ Kỹ đến cấp 200

Cùng xem Võ Kỹ cấp 200 có gì đặc biệt nhé!

Cấp

Thuộc tính

120

Tất cả kháng tính +300

140

Lực phòng +20%

150

Phòng chí mạng +30%

160

Kháng tất cả 200 điểm

170

Lực Công 20%

180

Sát Thương Chí Mạng 30%

190

Phòng chí Mạng +40%

200

Lực Phòng 40%

Chi tiết

Quý Đại Hiệp có thể nắm bắt chi tiết hơn về nguyên liệu cần để tăng cấp Võ Kỹ.

Cấp kỹ năng tăng từ giới hạn lv10 lên lv15 

Cấp

EXP cần để tăng cấp

Số điểm Võ Kỹ tăng thêm

Số Thiên Kiều Lệnh cần

151

3900000

1

3900

152

3950000

1

3950

153

4000000

1

4000

154

4050000

1

4050

155

4100000

1

4100

156

4150000

1

4150

157

4200000

1

4200

158

4250000

1

4250

159

4300000

1

4300

160

4350000

1

4350

161

4400000

1

4400

162

4450000

1

4450

163

4500000

1

4500

164

4550000

1

4550

165

4600000

1

4600

166

4650000

1

4650

167

4700000

1

4700

168

4750000

1

4750

169

4800000

1

4800

170

4850000

1

4850

171

4900000

1

4900

172

4950000

1

4950

173

5000000

1

5000

174

5050000

1

5050

175

5100000

1

5100

176

5150000

1

5150

177

5200000

1

5200

178

5250000

1

5250

179

5300000

1

5300

180

5350000

1

5350

181

5400000

1

5400

182

5450000

1

5450

183

5500000

1

5500

184

5550000

1

5550

185

5600000

1

5600

186

5650000

1

5650

187

5700000

1

5700

188

5750000

1

5750

189

5800000

1

5800

190

5850000

1

5850

191

5900000

1

5900

192

5950000

1

5950

193

6000000

1

6000

194

6050000

1

6050

195

6100000

1

6100

196

6150000

1

6150

197

6200000

1

6200

198

6250000

1

6250

199

6300000

1

6300

200

6350000

1

6350