PHỤ BẢN TÌNH LỮ

11/10/2021

"Xa cách nghìn trùng bỗng gặp nhau
Đem thương với nhớ kết duyên đầu
Người mang tài sắc phương trời đến
Trao kẻ ân tình vạn kiếp sau"

Nhân gian là nơi ta sẽ tìm thấy nhau sau luân hồi cách biệt! Ngạo Kiếm Vô Song 2 là nơi trời đất tác hợp cho ta trùng phùng! Phụ bản tình duyên - là nơi tâm ý tương thông, nguyện cùng nhau trải qua phong ba, mang yêu hận hòa cùng dải thiên hà rực rỡ!

 


Phụ bản Tình Lữ

Điều kiện tham gia

- Cấp 110 trở lên và công lực trên 5000

- Máy chủ mở ngày 120

- Tổ đội gồm 2 nhân vật (1 Nam, 1 Nữ) có thể tham gia.

 

NPC Tình Lữ

Thời gian diễn ra

Hằng ngày tại NPC Phụ Bản 

Cách chơi

Boss Tình Lữ

- Độc Nhãn Ma Ưng

- Hỷ Vương Tình Lữ

- Nộ Vương Tình Lữ

- Ái Vương Tình Lữ

- Ố Vương Tình Lữ 

- Sầu Vương Tình Lữ

- Thủ Lĩnh Thủ Vệ Cổ Thành

 

- Thiên Thủ La Sát

- Thanh Long Thiên Niên Cổ

 

- Sát Thủ Tinh Anh

- Vô Diện Quỷ Vương

- Boss cuối Thụy Du


-

- Boss cuối Lam Cơ

Quy trình Phụ Bản Tình Lữ

Khu Vực

Giới thiệu

Giới thiệu cách chơi

Lối vào

Địa điểm xuất hiện sau khi người chơi vào bí cảnh

Điểm hồi sinh

Càn

Lối vào

Xử lý mấy nhóm tạp binh trước mặt boss

Boss-Độc Nhãn Ma Ưng

boss chiến độ khó thường

Tình Lữ Vương

Con đường vào tiêu diệt 5 tình lữ vương

Diệt tạp binh dọc đường

Hỷ

Boss-Hỷ Vương Tình Lữ

Diệt boss nhận thẻ để triệu hồi boss cuối

boss chiến độ khó thường

Nộ

Boss-Nộ Vương Tình Lữ

Diệt boss nhận thẻ để triệu hồi boss cuối

boss chiến độ khó thường

Ái

Boss-Ái Vương Tình Lữ

Diệt boss nhận thẻ để triệu hồi boss cuối

boss chiến độ khó thường

Boss-Ố Vương Tình Lữ

Diệt boss nhận thẻ để triệu hồi boss cuối

boss chiến độ khó thường

Sầu

Boss-Sầu Vương Tình Lữ

Diệt boss nhận thẻ để triệu hồi boss cuối

boss chiến độ khó thường

Khảm

Thủ Lĩnh Thủ Vệ Thành Cổ

Diệt tạp binh dọc đường

Tiêu diệt boss

Cấn

Thiên Thủ La Sát

Diệt tạp binh dọc đường

Tiêu diệt boss

Chấn

Thanh Long Thiên Niên Cổ

Diệt tạp binh dọc đường

Tiêu diệt boss

Tốn

Sát Thủ Tinh Anh

Diệt tạp binh dọc đường

Tiêu diệt boss

Ly

Vô Diện Quỷ Vương

Diệt tạp binh dọc đường

Tiêu diệt boss

Thiên niên điều tra bát quái vật-khôn

Dùng 5 thẻ vương tình lữ để triệu hồi boss

Diệt tạp binh dọc đường

Boss Lam Cơ-Thụy Du

Đánh Bại boss

Lối ra

Nơi người chơi rời khỏi phụ bản

Điểm dịch chuyển

Phần thưởng

- Đang cập nhật ...