Phụ Bản Vạn Danh Cốc

15/10/2018

Đại hiệp thân mến,

 

Phụ bản là hoạt động mà đại hiệp không thể không tham gia nếu muốn nhân vật tăng nhanh kinh nghiệm đồng thời nhận được những tài bảo bất ngờ. Nay, đi phụ bản còn có cơ hội nhận được Danh Vọng Sử Thi cùng Mảnh Kim Thạch trang bị Truyền Thuyết nữa nhé. Đó chính là phụ bản Vạn Danh Cốc!

 Bản đồ phụ bản

Lợi ích phụ bản

 • Khi tham gia phụ bản Vạn Danh Cốc, quý đại hiệp có thể nhận được Kinh Nghiệm và có cơ hội nhận được Danh Vọng Sử Thi cùng Mảnh Kim Thạch trang bị Truyền Thuyết.
 • Sau khi kết thúc phụ bản, tiến hành bốc quà đánh giá ngẫu nhiên nhận được: Nguyên Bảo Khóa, Hạt Giống, Nhiệm Vụ Quyển (Chưa giám định), Công Thức Sống, Nguyên Liệu Sống, Kinh Nghiệm Đan, …

Thời gian

 • Thời gian bất kỳ trong ngày, quý đại hiệp đều có thể tham gia.

Điều kiện

 • Thời gian mở: ngày thứ 152 mở máy chủ.
 • Đẳng cấp yêu cầu: 100 trở lên.
 • Nhân vật đã gia nhập vào môn phái.
 • Số lần tham gia: 10 lần/1 ngày.
 • Cá nhân có thể tham gia.

Địa điểm

 • Bản đồ dã ngoại bất kỳ.

Quy trình tham gia

 • Người chơi thu thập nguyên liệu để ghép Chìa Khóa Vạn Danh Cốc.

Tên đạo cụ

Hình ảnh

Cách nhận nguyên liệu

Mảnh Chìa khóa Vạn Danh Cốc

Mua tại Trân Bảo Các giá 150 NB

Thiết Chùy

Mua tại Trân Bảo Các giá 2000 NBK hoặc 100 NB

Bản Vẽ

Mua Tại Tiệm Bang giá 500 Điểm Kiến Thiết

Thẻ Thu Phục

Mua tại Trân Bảo Các giá 1000 NBK hoặc 500 NB

 • Người chơi dùng Mảnh Chìa Khóa Vạn Danh Cốc, Thiết Chùy, Bản Vẽ và dùng 1000 Hoạt Lực để ghép thành Chìa Khóa Vạn Danh Cốc:

Chìa Khóa Vạn Danh Cốc

 • Dùng Chìa Khóa Vạn Danh Cốc tại map dã ngoại để vào phụ bản.

 • Thu phục Thần Thú đến dưới lượng huyết nhất định (40%).

 • Có thể dùng đạo cụ thu phục để thu phục Thần Thú:

- Thẻ Thu Phục bán tại Trân Bảo Các giá 5000 NBK/500 NB, khi thu phục có xác suất thành công nhất định. Nếu không thành công sẽ không tốn đạo cụ thu phục, bất luận thành công hay không, sau khi dùng đạo cụ thu phục đều cần thời gian hồi 4s, sau khi thành công nhận Rương Vạn Danh Cốc, mở ra có xác suất nhận các loại Danh Vọng Lệnh, Hồng Liên, Trúc Khí Đan,….

- Chỉ có đánh đến một huyết lượng nhất định mới có thể tiến hành thu phục, nếu bất cẩn kích sát boss thì không thể có được bất cứ đồ gì, chỉ có thể công kích Thần Thú khác.

- Mỗi lần phụ bản có 2 đợt NPC, đợt 1 có khoảng 20 con, đợt 2 chỉ có 1 con; trong thời gian quy định (5 phút) sau khi số lượng Thần Thú thu phục đợt 1 đạt 10 con thì đợt 2 mới xuất hiện, nếu trong thời gian quy định (1,5 phút) thu phục đợt NPC 2 thì xem như vượt ải phụ bản, có thể tiến hành rút thưởng sau Phụ bản.

- Đến giờ mà chưa thể vượt ải phụ bản thì Thần Thú/Thủ Lĩnh Thần Thú sẽ tự động biến mất, người chơi tự mình rời phụ bản.

- Mỗi lần sau sự kiện chỉ có thể rút thưởng 1 lần, 1 Bảng thưởng người chơi dùng cho 3 lần vượt phụ bản liên tiếp. Người chơi nếu thấy phần thưởng không phù hợp có thể sử dụng tính năng làm mới thưởng (300 Nguyên Bảo cho 1 lần làm mới).

 • Người chơi rút thưởng có tỉ lệ nhận được Mảnh Kim Thạch Truyền Thuyết có thể ghép Thành Kim Thạch Truyền Thuyết dùng để nâng cấp trang trị Sử Thi Lên trang bị Truyền Thuyết.

Vật phẩm

Hình ảnh

Mảnh Kim Thạch Đai Truyền Thuyết

Mảnh Kim Thạch Hộ Thân Phù Truyền Thuyết

Mảnh Kim Thạch Áo Truyền Thuyết

Mảnh Kim Thạch Hộ Oản Truyền Thuyết

Mảnh Kim Thạch Mũ Truyền thuyết

Mảnh Kim Thạch vũ khí Truyền thuyết (Thương)

Mảnh Kim Thạch vũ khí Truyền thuyết (Kiếm Nội)

Mảnh Kim Thạch vũ khí Truyền thuyết (Kiếm Ngoại)

Mảnh Kim Thạch vũ khí Truyền thuyết (Côn)

Mảnh Kim Thạch vũ khí Truyền thuyết (Nỏ)

Danh Vọng Lệnh Sử Thi các loại

Chú ý:
 • Từ cấp 100 mỗi 10 cấp thì Thần Thú sẽ tăng lượng huyết và kháng nhất định
 • Ví dụ: người chơi cấp 100 sẽ gặp Thần Thú có Lượng Huyết 200.000 thì lên cấp 110 sẽ gặp thần thú có lượng huyết 300.000