Ưu Hóa Chăm Sóc Cây

16/01/2019

Đại hiệp đang dùng Thất Thái Tiên Lộ chăm sóc cây của mình, thì nay có thể tương tác trực tiếp với cây của người chơi khác để nhận thưởng với tính năng Ưu Hóa Chăm Sóc Cây nhé.

Yêu Cầu

  • Người chơi được tương tác phải có Cây cấp 3 trở lên.

Hướng dẫn

  • Bước 1: Người chơi click chuột phải chọn hiển thị thực vật của bản thân

  • Bước 2: Các người chơi khác có thể tiến hành tương tác với Cây của người chơi được hiển thị.

 - Cây của người chơi nào được chắm sóc nhiều nhất sẽ có tên trên bảng xếp hạng Chăm Sóc Cây

Lưu ý:
  • Người chơi không thể tương tác với cây của chính mình
  • Người chơi có thể chăm sóc cây của người khác để tăng độ trưởng thành của cây
  • 1 ngày người chơi có thể nhận thưởng tương tác 2 lượt, mỗi lượt cách nhau 30 phút
  •  Phần thưởng

- Chăm Sóc Cây của người chơi khác sẽ nhận thưởng Kinh Nghiệm và ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:

Cấp cây nhấp vào

EXP thu được

Đạo cụ 1

Đạo cụ 2

Đạo cụ 3

1 (Trắng)

Không thu được lợi ích

 

 

 

2 (Lục)

Không thu được lợi ích

 

 

 

3 (Lam)

10 phút Kinh Nghiệm Chuẩn

Nguyên Bảo Khóa 1000

Ngân Lượng 20000

Điểm Truyện Ký 2000

4 (Tím)

20 phút Kinh Nghiệm Chuẩn

Nguyên Bảo Khóa 1500

Ngân Lượng 30000

Cống Hiến Sư Môn 200

5 (Hồng)

30 phút Kinh Nghiệm Chuẩn

Nguyên Bảo Khóa 1500

Ngân Lượng 30000

Hoạt Lực Khóa 1500

6 (Cam)

30 phút Kinh Nghiệm Chuẩn

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

Chân Khí 1000

Hoạt Lực Khóa 1500