Linh Thạch Trang Bị Tọa Kỵ

14/02/2019

Hẳn quý Đại hiệp đều biết rằng, Khảm nạm Linh Thạch giúp nhân vật tăng cường công lực và mạnh lên nhanh chóng, vững bước trên hành trình bôn tẩu giang hồ. Đại hiệp không chỉ khảm nạm cho bộ trang bị nhân vật mà còn có thể khảm nạm cho chiến mã của mình với tính năng Linh Thạch Tọa Kỵ.

Cấp Linh Thạch

  • Toàn bộ Toái linh thạch trang bị tọa kỵ đều là cấp 1
  • 3 hợp 1, toàn bộ linh thạch trang bị tọa kỵ đều có thể từ cấp 1 hợp đến cấp 6

Hình ảnh trang bị sau khi khảm

 

Loại Linh Thạch và thuộc tính

Linh Thạch Dây Cương

Hình ảnh

Linh Thạch Dây Cương

Thuộc tính 

Cấp 1

Cấp 6

Linh Thạch-Luân Hồi

Nguyên khí

4

40

Linh Thạch-Hủy Thiên

Sức mạnh

4

40

Linh Thạch-Tâm Nhãn

Điểm Chính xác

40

500

Linh Thạch-Khảm Minh

XS tạo trạng thái NH

10

45

Linh Thạch-Tốn Chiếu

TG tạo trạng thái NH

10

45

Linh Thạch-Thự Giới

Kháng né

12

120

Linh Thạch-Vô Song

Sát thương chí mạng

2%

15%

Linh Thạch-Nhục Thu

Công kích Kim

30

280

Linh Thạch-Cú Mang

Công kích Mộc

30

280

Linh Thạch-Cộng Công

Công kích Thủy

30

280

Linh Thạch-Chúc Dung

Công kích Hỏa

30

280

Linh Thạch-Hậu Thổ

Công kích Thổ

30

280

Linh Thạch-Phần Thế

Công cơ bản

15

120

Linh Thạch-Phá Ma

Chí mạng

15

120

Linh Thạch Yên Ngựa

Hình ảnh

Linh Thạch Yên Ngựa

Thuộc tính 

Cấp 1

Cấp 6

Linh Thạch-Nghi Vũ

Thời gian bị trạng thái xấu

20

90

Linh Thạch-Linh Thiểm

XS bị trạng thái xấu

20

90

Linh Thạch-Bá Giả

Thời gian bị trạng thái NH

15

60

Linh Thạch-Linh Sơn

XS bị trạng thái NH

15

60

Linh Thạch-Điều Hòa

Hiệu suất hồi sinh lực

3%

20%

Linh Thạch-Hư Không

NH tương khắc yếu đi

40

500

Linh Thạch-Hung Triệu

Phản đòn công xa

2%

12%

Linh Thạch-Họa Nguyên

Phản đòn công gần

2%

12%

Linh Thạch-Tề Thiên

Thể chất

4

40

Linh Thạch-Sâm La

Giới hạn sinh lực

50

520

Linh Thạch Chân Đạp

Hình ảnh

Linh Thạch Chân Đạp

Thuộc tính 

Cấp 1

Cấp 6

Linh Thạch-Quân Hành

Tất cả kháng tính

6

72

Linh Thạch-Hâm Linh

Kháng Kim

20

220

Linh Thạch-Sâm Nguyên

Kháng Mộc

20

220

Linh Thạch-Miểu Hồn

Kháng Thủy

20

220

Linh Thạch-Diễm Phách

Kháng Hỏa

20

220

Linh Thạch-Nghiêu Tủy

Kháng Thổ

20

220

Linh Thạch-Kính Úy

Phòng chí mạng

3%

20%

Linh Thạch-Thần Thiểm

Né chí mạng

9

60

Linh Thạch-Ảo Diệt

Né đòn

12

120

Linh Thạch-Ảo Ảnh

Thân pháp

4

40

Cách sở hữu Linh Thạch

  • Mua Tại Tiệm Tùy Thân – Tiệm đổi đồ

+ Tiệm Đồng Tinh Vẫn

+ Tiệm Đồng Thiên Tâm

+ Tiệm Vinh Dự Võ Lâm

  • Mua Tại NPC Tiền Trang bằng các đồng thông dụng

+ Mua bằng đồng Kiều Sở: Giá 10 đồng Kiều sở /1 Toái

  • Phụ Bản Vạn Danh

+ Mở Rương Vạn Danh có xác xuất nhận được

- Chi tiết tính năng Vạn Danh Cốc người chơi có thể tham khảo TẠI ĐÂY 

  • Lưu ý:

- Trang bị Tọa Kỵ bậc nào sẽ khảm được Linh Thạch cấp bậc tương ứng

- Trang bị Tọa Kỵ bậc 6 sẽ có lỗ khảm cấp 5 và có thể đùng đá mài mua tại tiệm tùy Thân để nâng cấp lỗ khảm

Đá Mài

Tiệm Tùy Thân

Đá Mài Lỗ Khảm (Chân Đạp)

Tiệm Tùy Thân (400 Đồng Tinh Vẫn)

Đá Mài Lỗ Khảm (Yên Ngựa)

Tiệm Tùy Thân (400 Đồng Thiên Tâm)

Đá Mài Lỗ Khảm (Dây Cương)

Tiệm Tùy Thân (1000 Võ Lâm Vinh Dự Lệnh)

+ Các Toái bán tại Tiệm Tùy Thân và Tiền Trang đều không thể mở khóa

+ Toái sản sinh từ tính năng Vạn Danh Cốc có thể mở khóa:

- 1 Toái ( Linh Thạch ) bậc 1  = 6 đá mở khóa

- 1 Linh Thạch Bậc 2 = 16 đá mở khóa

- 1 Linh Thạch bậc 3 = 32 đá mở khóa

- 1 Linh Thạch bậc 4 = 60 đá mở khóa

- 1 Linh Thạch bậc 5 = 120 đá mở khóa

- 1 Linh Thạch bậc 6 = 200 đá mở khóa

Cơ chế ghép Linh Thạch, tăng cấp Linh Thạch người chơi có thể xem TẠI ĐÂY