[14/06] QUY ĐỔI NGÀY VÀNG

Diễn ra ngày 14/06/2024

Nội dung

14/06/2024

Đại Hiệp thân mến,

Cùng Tiểu Điêu bùng nổ với Sự kiện Quy Đổi Ngày Vàng diễn ra vào ngày 14/06/2024 sẽ mang đến bất ngờ nào đến với quý đại hiệp?

Đây là cơ hội để Đại Hiệp tích trữ vật phẩm để gia tăng sức mạnh cho nhân vật trên chặng đường hành tẩu giang hồ. Cùng khám phá nhé! 

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu: 00h05 ngày 14/06/2024.
  • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 14/06/2024.
  • Thời gian phát quà: ngày 15/06/2024

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song 2.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý Đại Hiệp máy chủ Kim Kiếm đến Bá Đao quy đổi mốc nào nhận quà mốc đó.
  • Máy chủ Kim Kiếm đến Quỷ Kiếm khi đạt mốc 54000 sẽ nhận được thưởng x2 mốc 27000.
  • Máy chủ Kim Kiếm đến Quỷ Kiếm khi đạt mốc 99999 sẽ nhận được thưởng x3 mốc 27000. 
  • Đại hiệp nạp đủ mốc tích lũy hãy cập nhật thông tin nhận thưởng để BQT trao quà (MC Bá Đao không cần đăng ký)

 

Phần thưởng

Máy chủ Bá Đao

Mốc nạp

Vật Phẩm

Số lượng

Trạng Thái

5400

Ngân Lượng 20 vạn

5

Khóa

Nguyên Bảo KHóa 2.5 vạn

7

Khóa

Cống hiến sư môn 1000

10

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

15

Khóa

13500

Ngân Lượng 20 vạn

10

Khóa

Nguyên Bảo KHóa 2.5 vạn

12

Khóa

Cống Hiến Sư môn 1000

15

Khóa

Quà nhân Phẩm 

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

50

Khóa

27000

Ngân Lượng 20 vạn

15

Khóa

Nguyên Bảo KHóa 2.5 vạn

20

Khóa

Cống Hiến Sư môn 1000

20

Khóa

Quà nhân Phẩm 

8

Khóa

Túi chọn Mảnh Tọa kỵ

7

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

50

Khóa

54000

Ngân Lượng 20v

20

Khóa

Nguyên Bảo khóa 2.5v

20

Khóa

Võ Kỹ thiên kiều Lệnh

50

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

80

Khóa

Danh Thiếp Tu Luyện

1

Khóa

Cống Hiến 1000 điểm

30

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị tọa kỵ 

12

Khóa

Qùa nhân phẩm 

15

Khóa

 

Kim Kiếm đến Thiên Kiếm 

Mốc nạp

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

5400

Đồng Quần Hùng

400

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Quà Nhân Phẩm  5

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

30

Khóa

13500

Đồng Quần Hùng

600

Khóa

Quà Nhân Phẩm 

10

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Chân Khí 5v

5

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

50

Khóa

27000

Đồng Quần Hùng

700

Khóa

Đồng Kiều Sở

30

Khóa

Lệnh mở ô đồng đội

1

Khóa

Thiệp chiêu mộ đồng đội

50

Khóa

Quà Nhân Phẩm 

15

Khóa

Hoạt Lực 5v

10

Khóa

Danh Vọng lệnh Sử thi x30

Quà tùy chọn 1 trong các vật phẩm

khóa 

Thủy Tinh Ngũ Sắc x2

Mảnh Hòa Thị Bích *200

Túi chọn Đồng đội 5 sao (mốc 54000 có thể chọn phần quà này )

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x100

Túi Đá Cường Hóa tùy chọn+ 26 x1 ( 30 ngày )

Túi Đá Cường Hóa +24 x1

Đồng Chí Tôn x5

Tinh Kim (mốc 54000 có thể chọn ) x1

Máy chủ Hổ Kiếm đến Quỷ Kiếm 

Mốc nạp

Vật Phẩm

Số lượng

Trạng Thái

5400

Đồng Quần Hùng

300

Khóa

Quà Nhân Phẩm 

3

Khóa

Đồng Kiều Sở

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

15

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

10

Khóa

13500

Đồng Quần Hùng

400

Khóa

Quà nhân Phẩm 

10

Khóa

Đá Tẩy Thuộc tính

20

Khóa

Đồng Kiều Sở

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

30

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

20

Khóa

27000

Đồng Quần Hùng

500

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Quà Nhân Phẩm 

15

Khóa

Chân Khí 5v

5

Khóa

Thiệp chiêu mộ đồng đội

50

Khóa

Lệnh Mở Ô đồng đội

1

Khóa

Chân Nguyên Đỉnh- Sát Thương chí mạng x1

Quà tùy chọn 1 trong các vật phẩm

Khóa

Chân Nguyên Đỉnh- Phòng chí Mạng x1

Tinh Kim (mốc 54000 có thể chọn ) x1

Đồng Đội 5 sao Tùy chọn (mốc 54000 có thể chọn) x1

Danh Vọng Lệnh Sử Thi ( 10 điểm) x20

 Đồng Đội 4 sao ngẫu nhiên x3

Túi chọn mảnh trang bị tọa kỵ x20

Đá Rèn 6 x100

Túi Đá Cường Hóa +22 x1

Túi Đá Cường Hóa +20 x2

Túi Đá Cường Hóa +18 x3

Mảnh trang bị truyền thuyết x70

Tiểu Điêu