CHUỖI SỰ KIỆN DÀNH CHO MÁY CHỦ MỚI BÁ ĐAO

Diễn ra ngày 01/06/2024

Giảm Giá Trân Bảo Các

Đại hiệp đã biết tin gì chưa?

Trân Bảo Các từng bừng khuyến mãi giảm giá một số đạo cụ lên đến 20%, Đại hiệp chớ bỏ qua thời điểm vàng này để mua sắm!

 

Thời gian & Điều kiện 

  • Bắt đầu: Từ 10h00 ngày mở máy chủ 
  • Kết thúc: 23h59 ngày thứ 7 mở máy chủ
  • Phạm vi: Máy chủ mới 

Nội dung

  • Trong thời gian sự kiện ở Trân Bảo Các sẽ tiến hành giảm 20% cho cả Nguyên Bảo và Nguyên Bảo Khóa (nếu có thể mua bằng Nguyên Bảo Khóa).
  • Trừ thương phẩm sự kiện đang diễn ra, kèm Hồng Liên, Hoạt Lực Dược I, Hoạt Lực Dược II, Anh Hùng Lệnh (4 tuần), Anh Hùng Lệnh (12 tuần), Anh Hùng Lệnh (50 tuần), Ngân Châm, Dung Thiết Thủy, Tam Sinh Thạch,  vật phẩm sự kiện Bảng Vô Song và phần Nguyên Liệu sẽ không giảm giá.

Tiểu Điêu