Mộc

"Hoa Sơn xuất thế quần anh tụ

Cửu Kiếm Độc Cô tru ác nhân"

Lâm Bình Chi gia nhập Hoa Sơn phái và cưới Nhạc Linh San làm vợ với âm mưu trả mối thù tương tàn gia quyến. Mối tình đơn phương của Lệnh Hồ Xung với thanh mai trúc mã – Nhạc Linh San cũng cắt đứt từ đây.

Nhạc Linh San bị Lâm Bình Chi sát hại nhưng may mắn nàng thoát chết, trở về tìm Lệnh Hồ Xung cầu cứu. Cuộc nội chiến phái Hoa Sơn bắt đầu từ đây. Các thế lực khác trong giang hồ cũng nhân cơ hội này mà dấy lên cuộc chiến tranh giành ngôi vị Minh Chủ Võ Lâm.

Lại nói về Nhạc Linh San, mấy năm trước y nhận được kỳ ngộ, đả thông kỳ kinh bát mạch, có võ công vô cùng thâm hậu nên đã nung nấu ý định bá chiếm thiên hạ, độc tôn minh chủ. Hoa Sơn liệu có dẹp yên nội loạn và ai sẽ là người cầm trịch bình ổn chốn giang hồ?