[31/08 - 05/09] Nhận quà Quốc Khánh

30/08/2019

Chào mừng đại lễ Quốc Khánh 2/9, Ngạo Kiếm Vô Song 2 sẽ mang đến những gói quà miễn phí dành cho quý Đại hiệp tại Sảnh Phúc Lợi !

 

Thời gian

  • Bắt đầu: 0h01 ngày 31/08/2019.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 05/09/2019.

Điều kiện tham gia

  • Máy chủ: Tất cả máy chủ NKVS2.
  • Nhân vật: Đạt cấp 60 trở lên và phải vào phái.
Lưu ý: 
  • Thưởng ngày nào nhận theo ngày đó, nếu Đại hiệp không nhận thưởng của ngày trước thì ngày sau sẽ không được nhận thưởng của các mốc tiếp theo nữa.

Cách tham gia

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Đại hiệp đạt đủ điều kiện tham gia online vào game, mở Sảnh Phúc Lợi để nhận.

 

Phần thưởng

Ngày

Vật phẩm

Số lượng

1

Đá Rèn Bậc 5

10

Ngân Lượng 10 vạn

1

Nguyên Bảo Khóa 1v

1

Hoạt Lực 5000 Điểm

1

2

Đá Rèn Bậc 5

10

Hoạt Lực 5000 Điểm

1

Phù Cường Hóa-II

10

Ngân Lượng 10 vạn

1

Nguyên Bảo Khóa 1v

1

3

Hoạt Lực 5000 Điểm

1

Định Tâm Đan

40

Trúc Khí Đan

10

4

Đồng Tinh vẫn

10

Ngân Châm

4

Hạt Giống-II

10

5

Đá Rèn Bậc 6

20

Khoáng Tạp Chất

10

Đồng Thiên Tâm

10

6

Đồng Đội Ngẫu Nhiên

20

Ngoại Trang Liệt Diệm (7 ngày )

1

Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

15

Phương Phàm