Bảo trì cập nhật Phiên Bản ngày 12/02/2018

11/02/2018

Nhằm ổn định, nâng cấp hệ thống máy chủ và cập nhật nội dung mới, Ngạo Kiếm Vô Song 2 tiến hành bảo trì toàn máy chủ. Đại hiệp hãy tạm gác đao kiếm nghỉ ngơi và nhớ quay lại khi hoàn tất bảo trì nhé!

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu bảo trì dự kiến: 08h00 ngày 12/02/2018
  • Thời gian bảo trì: 120 phút
  • Thời gian kết thúc bảo trì dự kiến: 10h00 ngày 12/02/2018

Nội dung bảo trì

Cập nhật sự kiện

♦ Sự kiện Vận Tiêu 100% nhận Tiêu Hồng

♦ Sự kiện rút thưởng Ngũ Trúc Đàm x5 phần thưởng

♦ Sự kiện Trồng cây bang nhận được x5 quả

  • Sự kiện ưu đãi ở các máy chủ mở từ 26-28 ngày (giới hạn cấp 150)

Điều chỉnh, cập nhật

  • Vào lúc 00:00 ngày 16/02/2018, ở khắp các thành chính sẽ tiến hành bắn pháo hoa trong 15 phút
  • Sửa lỗi tràn khung tính năng Hiệp Khách Đảo-Tàng Kinh Các
  • Đồng nhất thời gian mở Chân Nguyên 2: ngày thứ 50 sẽ mở, ngày 50-52 sẽ mở sự kiện Luyện Khí
  • Thêm mới danh vọng sử thi vào Tiền Trang
Lưu ý
  • Trong quá trình bảo trì cập nhật quý Đại hiệp không thể đăng nhập được vào game.

Trên con đường chinh phục thế giới Ngạo Kiếm Vô Song 2, nếu gặp phải trở ngại quý Đại hiệp có thể liên hệ một trong các kênh sau:

Tiểu Điêu