[Sự kiện] Chúc Phúc Chi Vũ Siêu Thưởng

08/05/2018

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Đại hiệp tham gia Bí Cảnh và Ngũ Trúc Đàm trong thời gian rút thưởng đều có thể chọn dùng 2 Chúc Phúc Chi Vũ để nhận x5 phần thưởng.

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: 00h00 ngày 25/05/2018
  • Kết thúc: 23h59 ngày 26/05/2018

Phạm vi áp dụng

  • Áp dụng tại các máy chủ từ S1 - S9.

Nội dung

  • Trong thời gian sự kiện, quý Đại hiệp sau khi tham gia các hoạt động Bí CảnhNgũ Trúc Đàm sẽ có cơ hội nhận được các phần thưởng có giá trị như: Toái PhiếnPhi Phong, Hoạt Lực,…
  • Khi sử dụng cơ chế dùng 2 Chúc Phúc Chi Vũ để rút thưởng, quý Đại hiệp có thể nhận được x5 phần thưởng.

Phương Phàm