Đính chính phần thưởng SK Võ Đang Hạ Sơn

16/01/2018

Đại hiệp kính mến!

Tiểu Điêu xin được kính báo về việc thay đổi thông tin ở phần thưởng sự kiện Võ Đang Hạ Sơn. Cụ thể như sau:

Tại mục phần Thưởng Quà thu thập Tuyệt Kỹ Tàn Quyển đạt mốc, ở gói Quà Võ Đang Xuất Thế có phần thưởng Túi Chọn Chân Nguyên - Đỉnh (Không khóa). Tiểu Điêu xin được đính chính thông tin về phần thưởng này ở trạng thái Khóa. 

Kính mong Đại hiệp thông cảm cho sai sót trên.

Sự kiện đang diễn ra sôi động trên toàn máy chủ, quý Đại hiệp đừng bỏ lỡ nhé!

Tất cả trường hợp đã sử dụng vật phẩm, quý Đại hiệp có thể gửi yêu cầu hỗ trợ tại các kênh sau để được xử lý:

Tiểu Điêu